ކ. މާލެ
|
30 އޮކްޓޯބަރ 2022 | އާދީއްތަ 07:21
ސޯމާލިއާ
ސޯމާލިއާ
އޭއެފްޕީ
ސޯމާލިއާ
ސޯމާލިއާގެ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ އިމާރާތަށް ބޮމުގެ ހަމަލާތަކެއް ދީފި
 
މި ހަމަލާގައި 30 މީހުން ވަނީ މަރުވެފައި

ސޮމާލިއާގެ ވެރިރަށް މޮގަދިޝޫގައި ހުންނަ އެ ޤައުމުގެ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ އިމާރާތަށް ބޮމުގެ ހަމާލާތަކެއް ދީފިއެވެ.

އެ އިމާރާތް ކައިރީގައި އޮތް ދެ ކާރެއް ވަނީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ގޮއްވާލާފައެވެ. އެ ގޮވުންތަކުގައި މިހާތަނަށް 30 މީހުން މަރުވެފައިވާއިރު 20 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ވަނީ ޒަހަމްވެފައެވެ. މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއް ކަމަށް ސޯމާލިއާގެ ހޮސްޕިޓަލުތަކާ ހަވާލާދީ ބޭރުގެ ނޫސްތަކުން ވަނީ ރިޕޯޓުކޮށްފައެވެ.

ބޮން ގޮވި ހިސާބުގައި ހުރި ރޮއިޓަރސްގެ ނޫސްވެރިއަކު ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ދެ ގޮވުން ގޮވާފައިވަނީ ކައިރި ކައިރީގައި ކަމަށެވެ.

މި ބޮންތައް ގޮއްވައިލާފައި ވަނީ އެ ޤައުމުގެ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ ހުންނަ ކާރުބާރު ބޮޑު މަގެއްގައެވެ. އެ ހަމަލާ ދިން އިރު ގިނަ ބަޔަކު އެ ސަރަހައްދުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުން ދިޔައެވެ.

ސޮމާލިއާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ހަތިޔާރު އެޅި ޖަމާއަތެއް ކަމުގައިވާ އަލް ޝަބާބް ހަނގުރާމަވެރިން ދަނީ އެ ޤައުމުގެ ސަލާމަތީ ފައުޖުތަކާ ހަނގުރާމަ ކުރަމުންނެވެ. މި ހަމަލާއަކީ ވެސް އެ ޖަމާއަތުން ދިން ހަމަލާ އެއް ކަމަށް ޝައްކު ކުރާއިރު އެ ޖަމާއަތުން ހަމަލާގެ ޒިންމާ މިހާތަނަށް އުފުލާފައި ނުވެއެވެ.

މި ބޮންތައް ގޮއްވާލާފައިވާ ސަރަހައްދަނީ 2017 ވަނަ އަހަރު އަލް ޝަބާބް އިން ބޮމުގެ ހަމަލާތަކެއް ދިން ސަރަހައްދެކެވެ. އެ ފަހަރުގެ ހަމަލާތަކުގައި 500 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން މަރުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް