ކ. މާލެ
|
23 ޖޫން 2024 | އާދީއްތަ 13:19
ވަވައްޗަށް ލެއްގި ޑިންގީގައި ތިބި ސޯމާލިއާ މީހުން
ވަވައްޗަށް ލެއްގި ޑިންގީގައި ތިބި ސޯމާލިއާ މީހުން
ޕޮލިސް
ޑިންގީއެއް ލެއްގުން
ވަވައްޗަށް ލެއްގި ޑިންގީގައި ތިބި ސޯމާލިއާ މީހުންނަކީ ހާލުގައިޖެހިފައި ތިބި ބައެއް
ހޮޅުދޫއަށް ގެންގޮސް ކައުންސިލްގެ އެހީތެރިކަމާ އެކު ވަގުތީގޮތުން އެމީހުންނަށް ވަނީ ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދީފައި
މިކަން ހިނގާފައިވަނީ ހޮނިހިރު ދުވަހު
ޑިންގީގައި ސޯމާލިއާއަށް ނިސްބަތްވާ 3 މީހުންވެސް ތިބި

ނ. ވާވައްޗަށް ލެއްގި ޑިންގީގައި ތިބި ސޯމާލިއާ މީހުންނަކީ ހާލުގައިޖެހިފައި ތިބި ބައެއް ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ.

ނ. ވާވައްޗަށް ޑިންގީ ލައްގާފައިވަނީ ހޮނިހިރު ދުވަހުއެވެ. އަދި ޑިންގީގައި ސޯމާލިއާއަށް ނިސްބަތްވާ 3 މީހުންވެސް ތިބިކަމަށް ފުލުހުން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ ސޯމާލިއާ މީހުންނަކީ ކަނޑުމަތީގައި ހާލުގައި ޖެހި، ބެހިގެން އާދެވުނު ބައެއް ކަން މިހާތަނަށް ބެލިބެލުމުން އެނގިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެމީހުން ހޮޅުދޫއަށް ގެންގޮސް ކައުންސިލްގެ އެހީތެރިކަމާ އެކު ވަގުތީގޮތުން އެމީހުންނަށް ވަނީ ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދީފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
- ކޮމެންޓް