ކ. މާލެ
|
27 އޮކްޓޯބަރ 2022 | ބުރާސްފަތި 17:29
ގަބްރިއެލް ޖީސޫސް
ގަބްރިއެލް ޖީސޫސް
ޕްރިމިއަރ ލީގު
ޕްރިމިއަރ ލީގު
ސީޒަނެއްގައި 70 މެޗު ކުޅެންވެސް ތައްޔާރު: ޖީސޫސް
 
ޖީސޫސް ބުނީ ކޮންމެ މެޗަކަށްފަހުވެސް އޭނާ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ރިކަވަރީ ހަދާކަމަށް

ސީޒަނެއްގައި 70 މެޗު ކުޅެން ޖެހުނަސް އެކަމަށް ތައްޔާރަށް ހުރިކަމަށް, އާސެނަލްގެ ފޯވާޑް ގަބްރިއެލް ޖީސޫސް ބުނެފިއެވެ.

ޖީސޫސް ބުނީ ކޮންމެ މެޗަކަށްފަހުވެސް އޭނާ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ރިކަވަރީ ހަދާކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ކެއުމާއި ނިދުމުގައިވެސް ރަނގަޅު އަޚްލާގެއް ދަމަހައްޓާކަން ފާހަގަކޮށް ޖީސޫސް ބުނީ, އޭނާ އާސެނަލްގައި ހުރީ ވަރަށް ހިތްހަމަޖެހިގެން ކަމަށެވެ.

Advertisement

ޖީސޫސް ބުނީ އޭނާއަށް ހީކުރެވިފައި އޮތީ އޭނާގެ ފިޓްނަސް ލެވެލް ވަރަށް ރަނގަޅުކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ސާކާއާއި ގަބްރިއެލް މާޓިނޭއާއެކު ޓްރޭނިންގތަކުގައި އުޅޭއިރު، އެއީ ކުށްހީއެއްކަން އެނގިފައިވާ ކަމަށް ޖީސޫސް ބުންޏެވެ.

އާސެނަލްގެ ކޯޗު އާޓެޓާ ބުނީ ދުނިޔޭގެ ފުޓްބޯޅައިގެ އެންމެ މަތީ ފަންތީގައި ތިބޭ ކުޅުންތެރިން ތަފާތު ދައްކަން ޖެހޭނެކަމަށެވެ. އެގޮތުން ކޮންމެ ތިން ދުވަހަކުން މެޗެއް ކުޅެން ޖެހުނަސް އެފެންވަރުގައި ދެމިހުންނަން ޖެހޭނެކަން އާޓެޓާ ފަހަގަކުރިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް