ކ. މާލެ
|
25 އޮކްޓޯބަރ 2022 | އަންގާރަ 02:24
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާޙީމް މުހައްމަދު ސާލިހު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާޙީމް މުހައްމަދު ސާލިހު
ރައީސް އޮފީސް
ރިޝީ ސުނާކު
އިނގިރޭސިވިލާތާ އެކު ގުޅުން ބަދަހިކުރެވޭނެކަމަށް އުންމީދުކުރަން: ރައީސް
 
ރައީސް ވަނީ ސުނާކަށް މަރުހަބާ ވިދާޅުވެފައި
 
ދެގައުމުގެ މަސްލަހަތު ހިމެނޭ ކަންކަމުގައި ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރައްވަން ރައީސް އެދިވަޑައިގެންނެވި
 
އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ބޮޑުވަޒީރުކަމަށް ރިޝީ ސުނާކު ވަނީ އައްޔަނުކުރައްވާފައި

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ބޮޑުވަޒީރު ރިޝީ ސުނާކުގެ ޒައާމަތުގައި ރާއްޖެ އާއި އެ ގައުމާ ދެމެެދު އޮތް ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިކުރަން މަސައްކަތްކުރެވޭނެ ކަމަށް އުންމީދުކުރައްވާކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިފަދައިން ވިދާޅުވީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ވެރިކަންކުރާ ޕާޓީގެ ލީޑަރުކަމަށާއި، ބޮޑުވަޒީރު ކަމުގެ މަގާމަށް އެ ގައުމުގެ ކުރީގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ރިޝީ ސުނާކް އައްޔަންކުރެއްވުމާ އެކު ސުނާކަށް މަރުހަބާ ވިދާޅުވެ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައެވެ.

Advertisement

އިނގިރޭސިވިލާތާ މެދު ސުނާކު ގެންގުޅުއްވާ ތަސައްވުރު ފުރިހަމަކުރުމުގައި ކާމިޔާބަށް ރައީސް ވަނީ އެދިވަޑައިގެންފައެވެ. އަދި ދެ ގައުމުގެ މަސްލަހަތު ހިމެނޭ ކަންކަމުގައި ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރެއްވުމަށާއި، ރާއްޖެ އާއި އިނގިރޭސިވިލާތާ ދެމެދު އޮތް ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިކުރަން މަސައްކަތްކުރެއްވޭނެ ކަމަށް އުންމީދުކުރައްވާކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ވެރިކަން ކުރާ ކޮންޒަރވޭޓިވް ޕާޓީގެ ލީޑަރުކަމަށް ސުނާކު އައްޔަންކުރައްވާފައިވަނީ އޭނާ އާ އެކު އެ މަގާމަށް ވާދަކުރެއްވި ބޮރިސް ޖޯންސަން އާއި ޕެނީ މޯރޑޮންޓް އަމިއްލަފުޅަށް ރޭހުން ނުކުމެވަޑައިގަތުމުންނެވެ. ކޮންޒަވޭޓިވް ޕާޓީގެ މި ނިންމުމާ އެކު، އެ ގައުމުގެ ބޮޑުވަޒީރުކަމުން އިސްތިއުފާދެއްވި ލިޒް ޓްރަސް އެކަމަނާގެ އިސްތިއުފާގެ ސިޓީފުޅު ރަސްމީކޮށް އެ ގައުމުގެ ރަސްގެފާނު ޗާލްސް އަށް އަރުވާނެއެވެ. އެއަށްފަހު އައު ސަރުކާރެއް އެކުލަވާލައްވާނެއެވެ. ނަމަވެސް މި ސަރުކާރު އެކުލަވާލައްވާނެ ތާރީޚެއް އަދި އިއުލާނުކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް