ކ. މާލެ
|
21 އޮކްޓޯބަރ 2022 | ހުކުރު 21:28
ރާއްޖެ އަށް އައި 1 މިލިއަން ވަނަ ފަތުރުވެރިޔާ އަށް މަރުޚަބާކިޔުން
ރާއްޖެ އަށް އައި 1 މިލިއަން ވަނަ ފަތުރުވެރިޔާ އަށް މަރުޚަބާކިޔުން
ރާއްޖެއެމްވީ
ފަތުރުވެރިކަމުގެ ތަފާސްހިސާބު
ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް 34 އިންސައްތައިގެ ކުރިއެރުމެއް
 
މިމަހުގެ މިހާތަނަށް އައިސްފައިވަނީ 88،611 ފަތުރުވެރިން
 
އަހަރުގެ މިހާތަނަށް 1،279،231 ފަތުރުވެރިން ވަނީ އައިސްފައި

ފާއިތުވި 2021 ވަނަ އަހަަރުގެ މި މުއްދަތުގައި ފަތުރުވެރިން އައި މިންވަރާ އަޅާ ބަލާއިރު އަހަރުގެ މިހާތަނަށް އައި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު 34.1 އިންސައްތަ އިތުރުވެއްޖެއެވެ.

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން އާންމުކޮށްފައިވާ ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން 2021 ވަނަ އަހަރު އޮކްޓޯބަރު 19 ގެ ނިޔަލަށް ރާއްޖެ އައިސްފައިވަނީ 953،725 ފަތުރުވެރިންނެވެ. މިއަހަރުގެ މި މުއްދަތާ ހަމައަށް 1،279،231 ފަތުރުވެރިން އައިސްފައިވާއިރު، މިއީ ފާއިތުވި އަހަރާ އަޅާ ބަލާއިރު 34.1 އިންސައްތައިގެ އިތުރުވުމެއް ކަމަށް މިނިސްޓްރީން ހާމަކުރެއެވެ.

2020 ވަނަ އަހަރުގެ މި މުއްދަތުގައި އައިސްފައިވަނީ 413،820 ފަތުރުވެރިންނެވެ. އަދި 2019 ވަނަ އަހަރުގެ މި މުއްދަތުގައި 1،337،178 ފަތުރުވެރިން އައިސްފައިވާއިރު، މިއީ މިއަހަރާ އަޅާ ބަލާއިރު 4.3 އިންސައްތަ އިތުރު އަދަދެކެވެ.

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން އޮކްޓޯބަރު 19 ގެ ނިޔަލަށް މިމަހު ރާއްޖެ އައިސްފައިވަނީ 88،611 ފަތުރުވެރިންނެވެ. މިއީ ފައިތުވި 3 އަހަރާ އަޅާ ބަލާއިރުވެސް އިތުރު އަދަދެކެވެ. 2021 ވަނަ އަހަރު 82،863 ފަތުރުވެރިން އައިސްފައިވާއިރު، 2020 ވަނަ އަހަރު 12،010 ފަތުރުވެރިން އަދި 2019 ވަނަ އަހަރު 85،488 ފަތުރުވެރިން އައިސްފައިވާކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ތަފާސްހިސާބުން ދައްކައެވެ.

މިމަހު ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް 4،664 ފަތުރުވެރިން އަންނަމުންދާކަމަށް ވަނީ ރެކޯޑުކޮށްފައެވެ. އަދި މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް ދުވާލަކު 4،381 ފަތުރުވެރިން އަންނަމުންދާކަމަށް މިނިސްޓްރީން ހާމަކުރެއެވެ. މީގެ އިތުރުން މިއަހަރު ރާއްޖެ އަންނަ ފަތުރުވެރިން އާންމުގޮތެއްގައި 8 ދުވަހު ރާއްޖޭގައި މަޑުކުރާކަމަށް ވަނީ ރެކޯޑުކޮށްފައެވެ.

އަހަރުގެ މިހާތަނަށް 1.2 މިލިއަން ފަތުރުވެރިން އައިސްފައިވާއިރު މިއަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން 1.6 މިލިއަން ފަތުރުވެރިން ގެނައުމަށް ސަރުކާރުން ވަނީ އަމާޒުހިފާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް