ކ. މާލެ
|
13 އޮކްޓޯބަރ 2022 | ބުރާސްފަތި 08:28
ސަވާދިއްތަ ދަތުރުގެ ތެރެއިން ރާއްޖެ އައި ފަތުރުވެރިން
ސަވާދިއްތަ ދަތުރުގެ ތެރެއިން ރާއްޖެ އައި ފަތުރުވެރިން
ސަވާދީއްތަ ދަތުރު
ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން
11 ދުވަހުން ބައި ލައްކައަށްވުރެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން
 
އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން 1.6 މިލިއަން ފަތުރުވެރިން ގެނައުމަށް ވަނީ އަމާޒު ހިފާފައި
 
ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް އަންނަ ފަތުރުވެރިން އިތުރުވާނެ
 
އަހަރުގެ މިހަތަނަށް 1.24 މިލިއަން ފަތުރުވެރިން ވަނީ އައިސްފައި

މިމަހުގެ ފުރަތަމަ 11 ދުވަހު 51،075 ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެއެވެ.

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން އާންމުކޮށްފައިވާ ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ އެންމެ ފަހުގެ ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން މިމަހުގެ 1 އިން 11 އައިސްފައިވާ ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދަކީ ފާއިތުވި 3 އަހަރާ އަޅާބަލާއިރު ވެސް އިތުރު އަދަދެކެވެ. މިގޮތުން 2021 ވަނަ އަހަރާ އަަޅާބަލާއިރު މިއީ 14.9 އިންސައްތަ އިތުރު މިންވަރެވެކެވެ. އަދި 2019 ވަނަ އަހަރާ އަޅާބަލާއިރު މިއީ 3.1 އިންސައްތަ އިތުރު މިންވަރެކެވެ.

މިނިސްޓްރީގެ ތަފާސްހިސާބުން ދައްކާގޮތުން މިމަހުގެ މިހާތަނަށް ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް ފަތުރުވެރިންގެ އަންނަ މިންވަރު ވެސް ފާއިތުވި އަހަރުތަކާ އަޅާ ބަލާއިރު އިތުރެވެ. މިމަހު ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް ގާތްގަނޑަކަށް 4،643 ފަތުރުވެރިން އައިސްފައިވެއެވެ. 2021 ވަނަ އަހަރުގެ މި މުއްދަތުގައި 4.040 އައިސްފައިވާއިރު، 2019 ވަނަ އަހަރުގެ މި މުއްދަތުގައި ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް އައިސްފައިވަނީ 4،506 ފަތުރުވެރިންނެވެ.

މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް ރާއްޖެ އައިސްފައިވަނީ 1،241،695 ފަތުރުވެރިން ކަމަށް މިނިސްޓްރީން ހާމަކޮށްފައިވެއެވެ. މިއީ ފާއިތުވި އަހަރުގެ މި މުއްދަތާ އަޅާބަލާއިރު 35.7 އިންސައްތަ އިތުރު އަދަދެކެވެ. އެހެންނަމަވެސް ކޮވިޑް-19ގެ ހާލަތުގެ ކުރިން 2019 ވަނަ އަހަރު ފަތުރުވެރިން އައި މިންވަރާ އަޅާބަލާއިރު މިއީ 4.6 އިންސައްތަ މަދު އަދަދެކެވެ. 2019 ވަނަ އަހަރުގެ މި މުއްދަތުގައި 1،301،251 ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ އައިސްފައިވެއެވެ.

އަދިވެސް އެންމެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ އަންނަނީ އިންޑިއާ މާކެޓުން ކަމަށް މިނިސްޓްރީން ހާމަކުރެއެވެ. ދެވަނައަށް އެންމެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން ރަޝިއާއިން އަންނަމުންދާއިރު، ތިންވަނައަށް އެންމެެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން އަންނަނީ އިނގިރޭސިވިލާތުން ކަމަށް މިނިސްޓްރީން ހާމަކުރެއެވެ.

އަހަރުގެ މިހާތަނަސް 1.2 މިލިއަން ފަތުރުވެރިން އައިސްފައިވާއިރު، އިތުރު އެއަރލައިންތަކުން ރާއްޖެއަށް ދަތުރުކުރަން ފެށުމާއި، ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުގެ އައު ރަންވޭ އޮޕަރޭޝަނަށް ގެނެވުމާއެކު ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް ރާއްޖެ އަންނަ ފަތުރުވެރިން އިތުރުވެގެންދާނެ ކަމަށް މި ދާއިރާގެ މާހިރުން ލަފާކުރެއެވެ. މިގޮތުން ވިޒް އެއަރގެ ދަތުރުތައް ވީއައިއޭއަށް ފެށުމާއި، ފްލައި ޑުބާއީގެ ދަތުރުތައް އައްޑޫ ސިޓީއަށް ފެށުން ވެގެންދާނީ އެ ސަރަހައްދުން އަންނަ ފަތުރުވެރިން އިތުރުވެގެންދާނެ ކަމެއް ކަމުގައި ލަފާކުރެއެވެ. އައި ރަންވޭގެ އޮޕަރޭޝަންތައް ފަސޭހަވުމާއެކު ދުވާލަކު ޖައްސާ ފްލައިޓުތައް އިތުރުވެގެންދާނެ ކަމަށް އެމްއޭސީއެލްއިން ވެސް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މިއަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން 1.6 މިލިއަން ފަތުރުވެރިން ގެނައުމަށް ސަރުކާރުން ވަނީ އަމާޒުހިފާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
25%
0%
13%
0%
13%
50%
ކޮމެންޓް