ކ. މާލެ
|
11 އޮކްޓޯބަރ 2022 | އަންގާރަ 09:05
މޮރިއޭރޯ އަދި އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ބައްސާމް
މޮރިއޭރޯ އަދި އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ބައްސާމް
އެފްއޭއެމް
ޤައުމީ ފުޓުބޯޅަ ޓީމު
މޮރިއޭރޯގެ އެއްބަސްވުން އައުކޮށްފި
 
މޮރިއޭރޯގެ އެއްބަސްވުން އެފްއޭއެމުން އައުކޮށްފައިވަނީ ހޯދަ ދުވަހުގެ ވަގުތެއްގައި

ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ފުޓުބޯޅަ ޓީމުގެ ކޯޗު ފްރެންޗެސްކޯ މޮރިއޭރޯގެ އެއްބަސްވުން ފުޓުބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް)އިން އައުކޮށްފިއެވެ.

އެފްއޭއެމާއެކު މޮރިއޭރޯ ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު އޮތީ މިއަހަރު ހަމަވާ ގޮތަށެވެ. އޭނާ މިދިޔަ އަހަރު ޤައުމީ ޓީމާ ހަވާލުވީ އެއް އަހަރު ދުވަހުގެ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުންނެވެ. މޮރިއޭރޯގެ އެއްބަސްވުން އެފްއޭއެމުން އައުކޮށްފައިވަނީ ހޯދަ ދުވަހުގެ ވަގުތެއްގައެވެ.

އެއްބަސްވުން އައުކުރުމާ ގުޅިގެން މޮރިއޭރޯ އޭނާގެ އިސްޓްގްރާމްގައި ކުރި ޕޯސްޓެއްގައި ބުނީ، އޭނާ އަށް އިތުބާރު ކުރި ކަމަށްޓަކައި އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލާއި، އެ އިދާރާގެ ވެރިންނަށް ޝުކުރު އަދާ ކުރާ ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން އޭނާ ބުނީ ގުޅިގެން އިތުރު ޓާގެޓުތައް ހާސިލް ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށެވެ.

Advertisement

މޮރިއޭރޯގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ޤައުމީ ޓީމު ވަނީ ޖުމުލަ ނުވަ މެޗެއް ކުޅެފައެވެ. އޭގެ ތެރެއިން މޮޅުވެފައިވަނީ ހަތަރު މެޗުންނެވެ. ތިން މެޗުން ބަލިވީއިރު، ދެ މެޗުން ވަނީ އެއްވަރުވެފައެވެ.

މޮރިއޭރޯގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ރާއްޖެއިން ވަނީ ފީފާ ރޭންކިންގައި ދެ ދަރަޖައިގެ ކުރިއެރުމެއް ވެސް ހޯދާފައެވެ. ރާއްޖެ ވަނީ ފީފާ ރޭންކިންގެ 156 އިން 154 އަށް ޖެހިލައިފައެވެ. އެއީ ދާދި ފަހުން ބްރޫނާއީގެ ދާރުއްސަލާމް އަދި ލާއޯސްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން މޮޅުވެގެންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް