ކ. މާލެ
|
6 އޮކްޓޯބަރ 2022 | ބުރާސްފަތި 12:36
ފައިސަލް ނަސީމް
ފައިސަލް ނަސީމް
ރާއްޖެއެމްވީ
ވީއައިއޭގެ މަސައްކަތްތައް
ވީއައިއޭ އަކީ އެންމެ މުހިއްމު ހަރުމުދާ: ފައިސަލް
 
ވީއައިއޭ އެއަރޕޯޓަކީ ދިވެހިންގެ ބުރަ މަސައްކަތުން ހެދި ދިވެހިންގެ އެއަރޕޯޓެއް: ފައިސަލް
 
މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދާނީ އެއަރޕޯޓުގެ މާސްޓަރ ޕްލޭނާއި އެއްގޮތަށް

ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަކީ ދައުލަތުގެ އެންމެ މުހިއްމު ހަރުމުދާކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެމަނިކުފާނު މިހެން ވިދާޅުވީ، ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުގެ އައު ރަންވޭ އާއި ނޫވިލު ސީޕްލޭން ޓަރމިނަލް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ. މިރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި އެ އެއަރޕޯޓަކީ، ދިވެހިންގެ ބުރަ މަސައްކަތުން ހެދި ދިވެހިންގެ އެއަރޕޯޓެއް ކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤުތިޞާދުގެ މައި ދޮރޯއްޓަކީ، ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މުޅި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤުތިޞާދު ބިނާވެފައި އޮތީ ދަތުރުފަތުރާއި ފަތުރުވެރިކަމުގެ މައްޗަށް ކަމަށް ފައިސަލް ވިދާޅުވިއެވެ.

ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓު ތަރައްޤީ ކުރެވެމުން ދަނީ އެއަރޕޯޓުގެ މާސްޓަރ ޕްލޭނާއި އެއްގޮތަށް އިންތިޒާމްކޮށްގެން ކަމަށް ފައިސަލް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން އާ ސީޕްލޭން ޓަރމިނަލާ އެކު ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް 600 ސީޕްލޭން މޫވްމެންޓް ހިނގާނެ ކަމަށް ވެސް ފައިސަލް ވިދާޅުވިއެވެ. އެ ސީޕްލޭން ޓަރމިނަލްގެ ސަބަބުން ފަތުރުވެރިންނަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ފަސޭހަތަކެއް ލިބޭނެ ކަމަށާއި ދަތުރުތައް އަވަސްވެގެންދާނެ ކަމަށް ވެސް ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ވިދާޅުވިއެވެ.

ނައިބު ރައީސް ވަނީ އެއާޕޯޓަށް ބޭނުންވާ އެކި ދައިރާތަކުން ފަންނީ މިހުން ތަމްރީންކުރުމުގެ މުހިންމުކަމަށް ވެސް އަލިއަޅުވާލައްވާފައެވެ. ފައިސަލް ވިދާޅުވީ ރަންވޭ އެޅުމުގެ މަސައްކަތާއި، ފިއުލްފާރމް ޤާއިމްކުރުމާއި، ސީޕްލޭން ޓާރމިނަލްގެ އިތުރުން ޕަސެންޖަރު ޓާމިނަލްތައް އެޅުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިޔަށްދިޔަ ގޮތުގެ ތަފްސީލު ވެސް ހިއްސާކުރައްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް