ކ. މާލެ
|
6 އޮކްޓޯބަރ 2022 | ބުރާސްފަތި 06:44
ރަޝިއާގެ އަސްކަރިއްޔާއާ އަލަށް ގުޅުނު މީހުން
ރަޝިއާގެ އަސްކަރިއްޔާއާ އަލަށް ގުޅުނު މީހުން
ރޮއިޓާސް
ރަޝިއާގެ އަސްކަރިއްޔާ
ރަޝިއާގެ އަސްކަރިއްޔާއާ ދެ ލައްކައަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ގުޅިއްޖެ
 
އެ މީހުންނަށް އަސްކަރީ ތަމްރީނު ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ފަށާފައި

ރަޝިއާގެ އަސްކަރިއްޔާއާ ދެ ލައްކައަށްވުރެ ގިނަ މީހުން އަލަށް ގުޅިފައިވާ ކަމުގައި އެގައުމުގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ސަރްގެއި ޝޮއިގު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެ މީހުންނަށް އަސްކަރީ ތަމްރީނު ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ ކަމަށާއި 86 ތަމްރީނު މަރުކަޒެއްގައި މަސައްކަތް ފެށިގެން ކުރިއަށްދާ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެގައުމުގެ އަސްކަރިއްޔާއާ ގުޅެން އެންގި މީހުންގެ ތެރޭގައި ދަނޑުވެރިން ވެސް ހިމެނޭ ކަމަށް ރަޝިއާގެ ރައީސް ވްލެޑްމިއަރ ޕުޓިން ވަނީ މީގެ ކުރިން ވިދާޅުވެފައެވެ.

ދަނޑުވެރިން އަސްކަރިއްޔާއާ ގުޅުމުން އެމީހުންގެ އާއިލާތަކަށް އެހީ ބޭނުންވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ އެއާއިލާތަކަށް ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދިނުމަށް ޕުޓިން ވަނީ ގައުމުގެ ދަނޑުވެރިކަމުގެ ރީޖަނަލް ލީޑަރުންނާއި ކުންފުނިތަކަށް އަންގަވާފައެވެ.

މިއާއެކު ކުރިއަށް އޮތް 2023 ވަނަ އަހަރު އެގައުމުގެ ދަނޑުވެރިކަން އިތުރަށް ގޯސްވެގެން ދިއުމަށް މަގުފަހިވެގެން ގޮސްފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ދަނީ ރިޕޯޓުކުރަމުންނެވެ.

ރަޝިއާ އަކީ ދުނިޔޭގެ ބާޒާރަށް އެންމެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ގޮދަން އެކްސްޕޯޓުކުރާ ގައުމެވެ. މިދުވަސްވަރަކީ ދަނޑުވެރިންނަށް އެންމެ ބުރަ ދުވަސްކޮޅެވެ. ކުރިއަށް އޮތް ފިނި މޫސުމަށް ގޮވާން ހައްދައި ރައްކާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް އާންމުކޮށް ދަނޑުވެރިންކޮށް އުޅޭނީ މިދުވަސްވަރުއެވެ. ޕުޓިންގެ މިނިންމެވުމާއެކު މިހާރުވެސް ވިއްސާރައިގެ ސަބަބުން އަސަރުކޮށްފައިވާ ގޮވާމުގެ ސަޕްލައިއަށް އިތުރަށް އަސަރުކުރާނެ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ.

ޕުޓިން ވަނީ ރަޝިއާއިން ރިކޯޑު އަދަދަކަށް ގޮވާން އުފެއްދުމުގެ އަމާޒު ހާސިލުކުރުމާ ގާތަށް ޖެހިލާފައިވާކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އެގޮތުން މިއަހަރު 100 މިލިއަން ޓަނުގެ ގޮވާން އުފެއްދޭނެ ކަމަށާއި، 150 މިލިއަން ޓަނުގެ ގޮވާން އުފެއްދުމުގެ އަމާޒާ ގާތްވެފައިވާކަމަށް ޕުޓިން ވިދާޅުވިއެވެ.

ދެވަނަ ބޮޑު ހަނގުރާމައަށްފަހު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އެގައުމުގެ އާންމު ރައްޔިތުން އަސްކަރިއްޔާއާ ގުޅުމަށް ރަޝިއާގެ ރައީސް އަމުރު ނެރުއްވާފައިވަނީ ނިމުނު ހަފުތާގެ ތެރޭގައެވެ.

ރައީސްގެ މިނިންމެވުމާ ދެކޮޅަށް ރަޝިއާގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ އާންމުން ވަނީ މަގުތަކަށް ނުކުމެ މުޒާހަރާ ކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް