ކ. މާލެ
|
4 އޮކްޓޯބަރ 2022 | އަންގާރަ 22:03
ލޯ މެޑެއްޔާއެކު ރާއްޖޭގެ ޒުވާން ދެޓީމް: ފޮޓޯ-ބީއޭއެމް
ލޯ މެޑެއްޔާއެކު ރާއްޖޭގެ ޒުވާން ދެޓީމް: ފޮޓޯ-ބީއޭއެމް
ޖޫނިއަރ ބެޑްމިންޓަން ޓީމަށް ލޯމެޑަލް
ރަނގަޅު ކާމިޔާބީއަކާއެކު ޖޫނިއަރ ބެޑްމިންޓަން ޓީމް ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ
 
ވާދަކުރީ 15 އަހަރުން ދަށާއި 17 އަހަރުން ދަށުގެ ޓީމް

ދެކުނު އޭޝިޔާ ޖޫނިއަރ ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުން ރަނގަޅު ކާމިޔާބީއެއް ހޯދައިގެން ރާއްޖޭގެ ޖޫނިއަރ ބެޑްމިންޓަން ޓީމް ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެއެވެ.

އިންޑިޔާގެ ގުވަހައްޓީގައި އޮތް މުބާރާތުގައި ވާދަކޮށް ރާއްޖޭގެ 15 އަހަރުން ދަށުގެ ޓީމާއި, 17 އަހަރުން ދަށުގެ ޓީމް ވަނީ ޓީމް އިވެންޓުން ލޯ މެޑަލް ހޯދާފައެވެ. ދެ އުމުރުފުރާގެ އަންހެން އަދި ފިރިހެން ކެޓަގަރީންވެސް ލޯ މެޑަލް ހޯދާފައެވެ. ލޯ މެޑަލް ހޯދި 15 އަހަރުން ދަށުގެ ޓީމްގައި ހިމެނޭ ކުޅުންތެރިންނަކީ ކަލާފާން ސްކޫލްގެ ސަމްރާ އަހުމަދު ހައިކަލް, އިސްކަންދަރު ސްކޫލްގެ އައިޝަތު ޒޯޔާ ހުސެއިން, އެސްކޫލްގެ ޔޫސުފް މުނާދީ މަތުލޫބް, އަދި ރެހެންދި ސްކޫލްގެ އައްޔޫބް އަޒުހަރު މުޙައްމަދެވެ.

މެޑަލް ހޯދި 17 އަހަރުން ދަށުގެ ޓީމްގައި ހިމެނޭ ކުޅުންތެރިންނަކީ ސީއެޗްއެސްއީގެ މުޙައްމަދު އުދައިޝް އަހުމަދު ޝަރީފް, ޝުބާ މުޙައްމަދު ޝަރީފް ކަލާފާން ސްކޫލްގެ ޝައިބާ މުޙައްމަދު ޝަރީފް އަދި އިސްމާއީލް ނާބިތު އިބްރާހީމްއެވެ.

މުބާރާތުގައި ރާއްޖޭގެ އިތުރުން ވާދަކުރީ އިންޑިޔާ, ސްރީލަންކާ, ނޭޕާލް އަދި ބޫޓާން އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް