ކ. މާލެ
|
4 އޮކްޓޯބަރ 2022 | އަންގާރަ 12:52
ރައީސްގެ ދެ ކަނބަލުން އިނގިރޭސިވިލާތަށް ފުރާވަޑައިގަންނަވަނީ
ރައީސްގެ ދެ ކަނބަލުން އިނގިރޭސިވިލާތަށް ފުރާވަޑައިގަންނަވަނީ
ރައީސް އޮފީސް
ރައީސް ބަހުރެއިން އަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ
ބަހުރެއިން ރަސްގެފާނުގެ ދައުވަތަކަށް ރައީސް ބަހުރެއިން އަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ
 
މިމަހުގެ 5ން 8ށް ބަހުރެއިން އަށް ރައީސް ދަތުރުފުޅެއްކުރައްވާނެ

ބަހުރެއިންގެ ރަސްގެފާނު ހަމަދު ބިން އީސާ އާލް ހަލީފާގެ ދައުވަތަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ބަހުރެއިން އަށް ވަޑައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ.

އެދަތުރުފުޅާ ގުޅޭގޮތުން ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާން މުހައްމަދު މިއުވާން ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ މިމަހުގެ 5ން 8ށް ބަހުރެއިން އަށް ދަތުރުފުޅެއް ކުރެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށެވެ.

އެދަތުރުފުޅުގައި ދެގައުމުގެ ގުޅުން އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވާނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި