ކ. މާލެ
|
3 އޮކްޓޯބަރ 2022 | ހޯމަ 09:04
ގއ.ނިލަންދޫ ވޮލީ ކޯޓު
ގއ.ނިލަންދޫ ވޮލީ ކޯޓު
ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވުޒާރާ
ޔޫތު މިނިސްޓްރީ
ގއ.ނިލަންދޫ އާއި ދާންދޫގައި ޤާއިމްކުރި އައުޓް ޑޯ ވޮލީ ކޯޓު ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައިފި
 
މި ދެ ވޮލީ ކޯޓު ހުޅުވައިދެއްވީ ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަޙުމަދު މަޚްލޫފް މިހާރު އެ ގއ.އަތޮޅަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައި

ގއ.ނިލަންދޫ އާއި ދާންދޫގައި ޤާއިމުކުރި އައުޓް ޑޯ ވޮލީ ކޯޓުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލައި، ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައިފިއެވެ.

މި ދެ ވޮލީ ކޯޓު ހުޅުވައިދެއްވީ ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަޙުމަދު މަޚްލޫފް މިހާރު ގއ.އަތޮޅަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައެވެ. މި ދަތުރުފުޅުގައި އެ އަތޮޅުގެ ހަތަރު ރަށަކަށް މިނިސްޓަރު ވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

މި ދަތުރުފުޅުގައި މިނިސްޓަރު އެންމެ ފުރަތަމަ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ހަވީރު ވަޑައިގެންނެވީ ނިލަންދޫއަށެވެ. އެއަށްފަހު އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ހަވީރު ވަނީ ސަރުކާރުން އެ ރަށުގަައި ޤާއިމުކޮށްފައިވާ އައުޑް ޑޯ ވޮލީ ކޯޓު ހުޅުވައިދެއްވާފައެވެ. ވޮލީ ކޯޓު ހުޅުވައިދެއްވުމަށްފަހު މިނިސްޓަރު ވަނީ ކުޅުނު ވޮލީ މެޗުގައި ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައެވެ.

ދެ ވަނަ ރަށެއްގެ ގޮތުގައި އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ވަޑައިގެންނެވީ ދާންދޫއަށެވެ. އެރަށަށް ވެސް ވަޑައިގެން އެ ރަށުގައި ޤާއިމުކޮށްފައިވާ އައުޓް ޑޯ ވޮލީ ކޯޓު ވަނީ ހުޅުވައިދެއްވާފައެވެ. މި ރަށުގައި ވެސް ވަނީ ވޮލީ ކޯޓު ހުޅުވުމުގެ މުނާސަބަތުގައި ވޮލީ މެޗެއް ކުޅެފައެވެ.

މިކަމާ ގުޅިގެން މިނިސްޓަރު މަޚްލޫފް ވިދާޅުވީ މިހާރު ޖުމުލަ 12 އައުޓް ޑޯ ވޮލީ ކޯޓުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލެވިފައިވާ ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން މިހާރު ވެސް 38 ރަށުގެ ވޮލީ ކޯޓު ޤާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ރަށްތަކުގައި ފެންވަރު ރަނގަޅު އައުޓް ޑޯ ވޮލީ ކޯޓުތައް ޤާއިމުކުރުމަކީ ވެސް މި ސަރުކާރުގެ ވައުދެކެވެ. އެގޮތުން ގިނަ ރަށްރަށުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނައިރު، ފެންވަރު ރަނގަޅު އިންޑޯ ވޮލީ ކޯޓުތަކެއް ޤާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް ސަރުކާރުން އަންނަނީ ކުރަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް