ކ. މާލެ
|
1 އޮކްޓޯބަރ 2022 | ހޮނިހިރު 10:23
ޔޫތު މިނިސްޓަރު މަޚްލޫފް ބާސްކެޓު ޓީމާ ސަލާމްކުރައްވަނީ
ޔޫތު މިނިސްޓަރު މަޚްލޫފް ބާސްކެޓު ޓީމާ ސަލާމްކުރައްވަނީ
ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވުޒާރާ
ބާސްކެޓު ބޯޅަ
ބައިނަލްއަގުވާމީ ބާސްކެޓު މުބާރާތްތަކެއް އަންނަ އަހަރުވެސް ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުމަށް މަސައްކަތްކުރަނީ
 
އަންނަ އަހަރުވެސް އަންހެނުންގެ އަދި ފިރިހެނުންގެ ބައިނަލްއަގުވާމީ ބާސްކެޓު މުބާރާތްތަކެއް ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުމަށް ދަނީ މަސައްކަތްކުރަމުން

ބައިނަލްއަގުވާމީ ބާސްކެޓު ބޯޅަ މުބާރާތްތަކެއް އަންނަ އަހަރު ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުމަށް މަސައްކަތްޕުޅު ކުރައްވާކަމަށް، ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަޙުމަދު މަޚްލޫފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިނިސްޓަރު މިހެން ވިދާޅުވީ، ރާއްޖޭގައި ބޭއްވި ސާބާ ވިމެންސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ނިންމާލުމާގުޅިގެން ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައެވެ. އެ ޓުވީޓުގައި މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ، އަންނަ އަހަރުވެސް އަންހެނުންގެ އަދި ފިރިހެނުންގެ ބައިނަލްއަގުވާމީ ބާސްކެޓު މުބާރާތަކެއް ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުމަށް މަސައްކަތްޕުޅު ކުރައްވާނެކަމަށެވެ. ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ މާލޭގައި ނިމުނު ސާބާ ބާސްކެޓު މުބާރާތަކީ ރާއްޖޭގައި ބޭއްވި އަންހެނުންގެ ބައިނަލްއަގުވާމީ ފުރަތަމަ ބާސްކެޓު މުބާރާތެވެ.

ރާއްޖެއިން އަންނަނީ ބައިނަލްއަގުވާމީ ގިނަ މުބާރާތްތަކެއް ބާއްވަން މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ. މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް ރާއްޖޭގައި ވަނީ ސައުތު އޭޝިއަން ޖޫނިއަރ އެންޑް ކެޑޭޓް ޓީޓީ މުބާރާތާއި، ވެސްޓަރން އޭޝިއަން ޗެސް ޗެމްޕިއަންޝިޕާއި، ވިޒިޓް މޯލްޑިވްސް ޕްރޯއާއި، އޭޝިއަން ބޮޑީ ބިލްޑިން އެންޑް ފިޒިކްސް ސްޕޯޓްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް އަދި ސާބާ ޗެމްޕިއަންޝިޕް ބާއްވާފައެވެ.

Advertisement

ޖުމުލަ ފަސް މުބާރާތެއް މިހާތަނަށް ބާއްވާފައިވާއިރު، ބައިނަލްްއަގުވާމީ ބީޗް ވޮލީ މުބާރާތެއް އަންނަ ނޮވެމްބަރު ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ސެންޓްރަލް ޒޯން ވޮލީ މުބާރާތް ޑިސެމްބަރު މަހު ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުމަށްވެސް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ބައިނަލްްއަގުވާމީ ގިނަ މުބާރާތްތަކެއް ރާއްޖޭގައި ބާއްވައި، ދިވެހި އެތުލީޓުންނަށް އެކަށީގެންވާ ފުރުސަތުތަކެއް ހޯދައިދިނުމަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙުގެ ރިޔާސީ ވައުދުފުޅެކެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް