ކ. މާލެ
|
30 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | ހުކުރު 08:15
ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު މައުސޫމް
ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު މައުސޫމް
ރާއްޖެއެމްވީ
ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން
ޗައިނީޒް ނިއު އިޔަރ އާ ދިމާކޮށް ޗައިނާ ފަތުރުވެރިން އަންނާނެ: މިނިސްޓަރު މައުސޫމް
 
މިއަހަރުގެ ފަހު ކުއާޓަރުގައި ޗައިނާ ފަތުރުވެރިން އަންނާނެ ކަމަށް ކުރިން އަންދާޒާކުރެވުނު
 
އަންނަ މަހު ޗައިނާއާ ރާއްޖެއާ ދެމެދު ސީދާ ދަތުރުތައް ބާއްވަން ދަނީ މަސައްކަތްކުރަމުން

އަންނަ ޖެނުއަރީން ފެށިގެން ޗައިނާގެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ އަންނަން ފަށާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިނިސްޓަރު މިފަދައިން ވިދާޅުވީ ރާއްޖެ ޓީވީގެ "ވިޔަފާރި މިއަދު" ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެން ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ. އަންނަ މަހު ޗައިނާއާ ރާއްޖެއާ ދެމެދު ސީދާ ވައިގެ ދަތުރުތައް ފަށަން އެ ގައުމުން ދަނީ މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ.

މިނިސްޓަރު މައުސޫމް ވިދާޅުވީ 2020 ގެ ޖުލައި އިން ފެށިގެން ރިސޯޓުތަކާއި، ހޮޓާތައް، ގެސްޓުހައުސްކާއި އަދި އެއަރލައިންތަކުން ވެސް ތިބީ ޗައިނާ މާކެޓަށް ތައްޔާރަށް ކަމަށެވެ. ރާއްޖެއިން އޮތީ ޗައިނާ މާކެޓުގެ ފަތުރުވެރިންނަށް މަރުހަބާ ކިޔަން ތައްޔާރަށް ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ މިއަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރުން ފެށިގެން ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ޗައިނާ ފަތުރުވެރިން އަންނާނެ ކަމަށް މިއަހަރުގެ ކުރީކޮޅު އަންދާޒާ ކޮށްފައިވާކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެ ހިސާބުގައި ފަތުރުވެރިން އަންނަން ފަށާނެ ކަން އަދި މުޅިން ކަށަވަރު ނުވާ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެ މުއްދަތުގައި ފަތުރުވެރިން އަންނަން ނުފެށިޔަސް އަންނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީގައި ޗައިނީޒް ނިއު އިޔަރ އާ ދިމާކޮށް ޗައިނާއިން ގިނަ އަދަދެއްގެ ފަތުރުވެރިން އަންނާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ކޮވިޑް-19ގެ ކުރިން އެންމެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެއަށް އައިސްފައިވަނީ ޗައިނާ މާކެޓުންނެވެ. އޭރު ރާއްޖެ އަންނަ ފަތުރުވެރިންގެ އެންމެ ބޮޑު ހިއްސާއެއް ޗައިނާއިން ކޮށްފައިވާއިރު، ކޮވިޑް-19ގެ ހާލަތާއެކު ޗައިނާ ފަތުރުވެރިން އައުން ވަނީ ހުއްޓިފައެވެ. އަދި އަހަރުތަކަކަށްފަހު ޗައިނާއިން ފަތުރުވެރިން އަންނަން ފެށުން ވާނީ ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް އަންނަ ކުރިއެރުމަކަށް ކަމަށް އިންޑަސްޓްރީގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ބޭބޭފުޅުން ވިދާޅުވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް