ކ. މާލެ
|
28 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | ބުދަ 15:59
ހަ ފޫޓުގެ ދިގު ދަގަނޑު ހެރުނު ބިދޭސީ މީހާގެ ސީޓީ ސްކޭން
ހަ ފޫޓުގެ ދިގު ދަގަނޑު ހެރުނު ބިދޭސީ މީހާގެ ސީޓީ ސްކޭން
އޭ.ޑީ.ކޭ ހޮސްޕިޓަލް
ދަނގަޑު މޫނަށް ހެރުނު ބިދޭސީ މީހާ
މޫނަށް ދަގަނޑު ހެރުނު ބިދޭސީ މީހާގެ ހާލު އަންނަނީ ރަނގަޅުވަމުން: އޭޑީކޭ
 
ހާދިސާގައި އަނިޔާވި ބިދޭސީ މީހާގެ ނަސީބު ރަނގަޅު ކަމުން ފުރަމޭ އިން ލޭނުފައިބާ

ސެޕްޓެމްބަރު 17 ވަނަ ދުވަހު ހ. ޒާހަމްގައި މަސައްކަތް ކުރަނިކޮށް މޫނަށް ދަގަނޑެއް ހެރުނު ރަޝީދް ކާޕެންޓްރީ އެންޑް ކޮންސްޓްރަކްޝަން (އާރްސީސީ) ގައި މަސައްކަތް ކުތާ އުމުރުން 34 އަހަރުގެ ބަންގްލަދޭޝް މީހާގެ ހާލު ރަނގަޅުވަމުން އަންނަ ކަމަށް އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން، އޭޑީކޭގެ ޗީފް މެޑިކަލް އޮފިސަަރު ޑރ. އަބްދުﷲ ނިޔާފް ވިދާޅުވީ އުމުރުން 34 އަހަރުގެ އެ ބިދޭސީ މީހާގެ ހަށިގަނޑަށް ހެރިފައިވަނީ ހަ ފޫޓުގެ ދިގު ދަގަނޑެއް ކަމަށެވެ. ނާރުގެ ޑޮކްޓަރު އަލީ ނިޔާފް ވިދާޅުވީ އެ ބިދޭސީ މީހާގެ ހަށިގަނޑަށް ދަގަނޑު ވަދެފައި ވަނީ ނޭފަތު މަތިން ފެށިގެންގޮސް ތަލިފޫއަޅުވާލައި، ކަރާއި ބަނޑުގެ އެތެރެއިން ގޮސް އުކުޅުވަޅާ ހަމައަށް ކަމަށެވެ.

ޑރ. އަބްދުﷲ ނިޔާފް ވިދާޅުވީ މި ހާދިސާގައި އަނިޔާވި ބިދޭސީ މީހާގެ ނަސީބު ރަނގަޅު ކަމުން ފުރަމޭ އިން ލޭނުފައިބާ ކަމަށެވެ. އަދި ދަގަނޑު ވަދެގެން ދިޔައިރު ގޮހޮރަށް ވެސް ގެއްލުމެއް ވެފައި ނެތް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. ޑރ. ނިޔާފް ވިދާޅުވީ އެ ބިދޭސީ މީހާއަށް މި ހާދިސާގެ ސަބަބުން ދާއިމަށް ފަރުވާކުރަން ޖެހޭވަރުގެ ކަމެއް ދިމާނުވެ ސަލާމަތް ކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ.

Advertisement

އަނިޔާވި ބިދޭސީމީހާއަށް ފަރުވާ ދެމުން އަންނަތާ 11 ދުވަސްވެފައިވާއިރު އޭނާއަށް މިހާރު ވާހަކަ ދައްކާ، ހިނގާ ބިނގާވެ އުޅެވޭ ކަމަށް އޭޑީކޭ އިން ބުނެފައިވެއެވެ. މިކަން ހިނގާފައިވަނީ ކޮންސްޓްރަކްޝަން މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔަ އިމާރާތުގެ ހަ ވަނަ ބުރިއަށް އަރުވަމުންދިޔަ ދަގަނޑުތަކެއް ވެއްޓުނު އަޑަށް އެ ބިދޭސީ މީހާ އިމާރާތުގެ ބޭރަށް ބޯ ދިއްކޮށްލި ވަގުތު ކަމަށް ވެސް ނިޔާފް ވިދާޅުވިއެވެ. އެ ވަގުތު އެ މީހާ ހުރީ ހެލްމެޓް އަޅައި ސޭފްޓީ ބޫޓަށް އަރައިގެން ކަމަށް ވެސް ނިޔާފް ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭޑީކޭގެ މެނޭޖިން ޑައިރެކްޓާ އަހުމަދު އަފްއާލް ވިދާޅުވީ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ފަދަ މަސައްކަތް ކުރާ ތަންތަނުގައި ބަހައްޓަންޖެހޭނީ އެންމެ ވަރުގަދަ އުސޫލުތައް ކަމަށެވެ. އަދި އެފަދަ ރަނގަޅު ސަލާމަތީ މިންގަނޑުތަކާއި އުސޫލުތައް މިހާރު ރާއްޖޭގައި އެކުލަވާލާފައި އޮތް ނަމަވެސް އެއަށް އަމަލު ނުކުރެވޭކަން އޭނާ ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

އާރްސީސީގެ މަސައްކަތްތެރިޔާގެ ފުރާނަ ސަލާމަތްވީ އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުން ގާތްގަނޑަކަށް ނުވަ ގަޑިއިރުވަންދެން ކުރި ސިލްސިލާ ސާޖަރީތަކަކަށްފަހުއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
48%
24%
14%
5%
5%
5%
ކޮމެންޓް