ކ. މާލެ
|
28 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | ބުދަ 09:25
ބްރެޒިލުން ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ބްރެޒިލުން ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ޓްވިޓަރ
ބްރެޒިލް
ބްރެޒިލުން ޓިއުނީޝިއާ ބަލިކުރި މެޗުގެ ތަރިއަކީ ރަފީނިއާ
ޓިއުނީޝިއާގެ މައްޗަށް ބްރެޒިލުން ކުރި ހޯދީ 1-5 އިން

ބައިނަލްއަޤުވާމީ އެކުވެރި ކަމުގެ މެޗުގައި ބްރެޒިލުން ޓިއުނީޝިއާ ބަލިކޮށްފިއެވެ.

ޓިއުނީޝިއާގެ މައްޗަށް ބްރެޒިލުން ކުރި ހޯދީ 1-5 އިންނެވެ. މެޗުގައި ބްރެޒިލްގެ ރަފީނިއާ ވަނީ ދެ ލަނޑު ޖަހާފައެވެ.

މެޗުގެ ފުރަތަމަ ލަނޑު 11 ވަނަ މިނެޓުގައި ރަފީނިއާ ޖެހީ ކަސެމިރޯ ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތެއްގައެވެ. ނަމަވެސް 18 ވަނަ މިނެޓުގައި ޓިއުނީޝިއާގެ މުންތަސަރް ތަލްބީ ވަނީ ލަނޑެއް ޖަހައި އެ ޓީމަށް ނަތީޖާ ހަމަހަމަކޮށްދީފައެވެ. ޓިއުނީޝިއާ އިން ލަނޑު ޖެހިތާ އެއް މިނެޓު ފަހުން ރިޗާލިސަން ވަނީ ބްރެޒިލްގެ ދެ ވަނަ ލަނޑު ޖަހައި، އެ ޓީމަށް ލީޑު ނަގައިދީފައެވެ.

ބްރެޒިލްގެ ތިން ވަނަ ލަނޑަކީ 29 ވަނަ މިނެޓުގައި އެ ޓީމަށް ލިބުނު ޕެނަލްޓީއެއްގައި ނޭމާ ޖޫނިއާ ޖެހި ލަނޑެކެވެ. ފުރަތަމަ ހާފު ނިމުމުގެ ކުރިން ބްރެޒިލުން ވަނީ ހަތަރު ވަނަ ލަނޑު ޖަހާފައެވެ. މި ލަނޑު 40 ވަނަ މިނެޓުގައި ޖެހީ ރަފީނިއާއެވެ. ބްރެޒިލްގެ ފަހު ލަނޑަކީ ދެ ވަނަ ހާފުގެ 74 ވަނަ މިނެޓުގައި ޕެޑްރޯ ޖެހި ލަނޑެކެވެ.

މިއީ ނޮވެމްބަރު މަހު ފަށާ ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގެ ކުރިން ބްރެޒިލުން ކުޅުނު ފަހު މެޗެވެ. ވޯލްޑް ކަޕްގައި ބްރެޒިލް ހިމެނިފައިވަނީ ސާބިއާ، ސްވިޒަލެންޑް އަދި ކެމަރޫންއާއެކު ގްރޫޕް ޖީގައެވެ. ވޯލްޑް ކަޕްގައި ބްރެޒިލްގެ ފުރަތަމަ މެޗު އޮންނާނީ ސާބިއާއާ ދެކޮޅަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
- ކޮމެންޓް