ކ. މާލެ
|
27 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | އަންގާރަ 02:17
އިންގްލެންޑާއި ޖަރުމަނު ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
އިންގްލެންޑާއި ޖަރުމަނު ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
ޔުއެފާ ނޭޝަންސް ލީގު
ޔުއެފާ ނޭޝަންސް ލީގު
ފަހަތުންއަރާ ލީޑު ނެގި ނަމަވެސް އިންގްލެންޑަށް މޮޅު ނުވެވުނު
 
މެޗު ނިމުނީ 3-3ން އެއްވަރުވެގެން
 
އިންގްލެންޑުން ވަނީ 11 މިނެޓުގެ ތެރޭގައި ތިން ލަނޑު ޖަހާ ލީޑު ނަގާފައި

ޔުއެފާ ނޭޝަންސް ލީގުގައި ޖަރުމަނާއި ބައްދަލުކުރި މެޗުގައި ފަހަތުން އަރާ ލީޑު ނެގި ނަމަވެސް, އިންގްލެންޑަށް މެޗުން މޮޅެއް ނުލިބި ފަރުޖައްސާލަން ޖެހިއްޖެއެވެ.

އިންގްލެންޑުގެ ވެމްބްލީ ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުޅުނު މި މެޗު ނިމުނީ 3-3ން އެއްވަރު ވެގެންނެވެ. މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފު ނިމުނީ އެއްވެސް ޓީމަކަށް ލަނޑެއް ނުޖެހި އެއްވަރުވެގެންނެވެ.

މި މެޗުގައި ގިނަ ވަގުތު އިދިކޮޅު ޓީމުގެ ހާފު ތެރޭގައި ބޯޅަ ހިފަހައްޓައިގެން ކުޅުނީ ޖަރުމަނުންނެވެ. އިންގްލެންޑުން މަސައްކަތްކުރީ ކައުންޓަރ އެޓޭކުގައި ޖަރުމަނުގެ ގޯލަށް ނުރައްކާ ކުރާށެވެ.

Advertisement

އެގޮތުން ފުރަތަމަ ހާފުގެ 24 ވަނަ މިނެޓުގައި ސްޓާލިންގއަށް ހުސް ފުރުސަތެއް ލިބުނެވެ. ދެކުޅުންތެރިން ކައިރިން ނައްޓާލުމަށްފަހު ސްޓާލިން ފޮނުވާލި ހަމަލާއަށް ހުރަސްއެޅީ ޖަރުމަނުގެ ކީޕަރު މާކް އެންދްރީ ޓާ ސްޓޭގަންއެވެ. އޭގެ ފަހުން, ހާފް ނިމެނިކޮށް ސްޓާލިންގ ފޮނުވާލި ބޯޅަވެސް ދިފާއުކުރީ ޓާ ސްޓޭގަންއެވެ. ކޯނަރެއްގައި ލިބުނު ފުރުސަތެއްގައި ކެޕްޓަން ހެރީ ކޭން ފޮނުވާލި ބޯޅަ ދިޔައީ ޖަރުމަނު ގޯލުގެ ހުރަސް ދަނޑި މަތިން ބޭރަށެވެ.

ދެވަނަ ހާފު ފެށިގެން މާގިނައިރެއް ނުވަނީސް ޖަރުމަނުން ލީޑުނެގީ އިންގްލެންޑުގެ ޑިފެންޑަރު ހެރީ މެގުއާ, ޖަރުމަނުގެ ޖަމާލް މުސިއާލާއަށް ކުރި ފައުލަކާއި ގުޅިގެން ލިބުނު ޕެނަލްޓީއަކުންނެވެ. ގޯލުގެ ތިރީކަނަށް ބޯޅަ ފޮނުވާލައިގެން ޖަރުމަނަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ އިލްކާއި ގުންޑޮގާންއެވެ. މެޗުގެ 66 ވަނަ މިނެޓުގައި ޖަރުމަނުގެ ދެވަނަ ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ކައި ހަވާޓްޒްއެވެ. މިއީ ޓީމޯ ވާނާ ދިން ޕާހެއް, އޭރިއާ ބޭރުން ގޯލުގެ މަތީ ކަނަށް ފޮނުވާލައިގެން ހަވާޓްޒް ކާމިޔާބުކުރި ލަނޑެކެވެ.

ޖަރުމަނު ކޮޅަށް ކޭން ޖެހި ލަނޑު - ޔުއެފާ ނޭޝަންސް ލީގު

ނަމަވެސް އޭގެ ހަތަރު މިނެޓު ފަހުން އިންގްލެންޑުން ވަނީ 11 މިނެޓުގެ ތެރޭގައި ތިން ލަނޑު ޖަހާ ލީޑު ނަގާފައެވެ. ފުރަތަމަ ލަނޑަކީ ޖަރުމަނުގެ ގޯލު ކުރިމައްޗަށް ހުރަސްވި ބޯޅައެއް މެއިން ކޮންޓްރޯލް ކޮށްލުމަށްފަހު ހަމަޖެހިލާފައި ގޯލުގެތެރެއަށް ފޮނުވާލައިގެން ލޫކް ޝޯވ ކާމިޔާބުކުރި ލަނޑެކެވެ. އޭގެ ތިން މިނެޓު ފަހުން އިންގްލެންޑަށް ނަތީޖާ ހަމަހަމަކޮށްދިނީ މޭސަން މައުންޓުއެވެ. މިއީ ބުކާޔޯ ސާކާ ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތެއްގައި މައުންޓް ޖެހި ލަނޑެކެވެ. އިންގްލެންޑުން ލީޑު ނެގީ ޖަރުމަނުގެ ޝްލޮޓާބެކް ކުރި ފައުލަކާއި ގުޅިގެން ލިބުނު ޕެނަލްޓީއަކުންނެވެ. ލީޑު ނަގައިދިނީ ކެޕްޓަން ހެރީ ކޭންއެވެ.

އިންގްލެންޑަށް ލީޑު ހިފެހެއްޓުނީ އެންމެ ހަތަރު މިނެޓުއެވެ. ޖަރުމަނުގެ ސާޖް ގިނާބްރީ ފޮނުވާލި ބޯޅަ އިންގްލެންޑުގެ ކީޕަރު އަތުގައި ޖެހިފައި ނުކުތުމުން ގޯލުގެ ތެރެއަށް ފޮނުވާލައިގެން ހަވާޓްޒް ވަނީ ޖަރުމަނަށް ނަތީޖާ ހަމަހަމަކޮށްދީފައެވެ. އޭގެ ފަހުން އިންގްލެންޑުގެ ބުކާޔޯ ސަކާއަށް ލަނޑު ޖަހަން މުޅިން ހުސް ފުރުސަތެއް ލިބުނެވެ. ނަމަވެސް ސަކާ ފޮނުވާލި ބޯޅަ ޖަރުމަނުގެ ކީޕަރު ޓާ ސްޓޭގަން ވަނީ ހުށިޔާރުކަމާއެކު ދިފާއުކޮށްފައެވެ.

މި ނަތީޖާއާއެކު ގްރޫޕްގެ ތިންވަނާގައި ޖަރުމަނު އޮތީ ހަތް ޕޮއިންޓު ހޯދައިގެންނެވެ. ތިން ޕޮއިންޓާއެކު އިންގްލެންޑު އޮތީ ތާވަލުގެ ފުލުގައެވެ. އެއްވަނާގައި 11 ޕޮއިންޓާއެކު އިޓަލީ އޮތްއިރު, އިޓަލީއަށްވުރެ އެއް ޕޮއިންޓު މަދުން ލިބުނު ހަންގޭރީ އޮތީ ދެވަނާގައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް