ކ. މާލެ
|
26 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | ހޯމަ 21:47
އިނގިރޭސި ޓީމުގެ ފަރިތަކުރުމުގައި ޓޯނީ އާއި ކޭން
އިނގިރޭސި ޓީމުގެ ފަރިތަކުރުމުގައި ޓޯނީ އާއި ކޭން
ރޮއިޓާސް
ޔުއެފާ ނޭޝަންސް ލީގު
ޖަރުމަނު މެޗަށް އިންގްލެންޑު ސްކޮޑުގައި ޓޯނީ ހިމަނައިފި
 
މިއީ އިނގިރޭސި ޓީމުގެ މެޗް ސްކޮޑެއްގައި ޓޯނީ ހިމެނި ފުރަތަމަ ފަހަރު
 
ޓޯނީ އިނގިރޭސި ޓީމުގެ ސްކޮޑުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ހިމެނީ މި މަހުގެ ކުރީކޮޅު

ޔުއެފާ ނޭޝަންސް ލީގުގައި ޖަރުމަނާއި ބައްދަލުކުރާ މެޗަށް އިންގްލެންޑުގެ ސްކޮޑުގައި އައިވާން ޓޯނީ ހިމަނައިފިއެވެ.

މިއީ އިނގިރޭސި ޓީމުގެ މެޗް ސްކޮޑެއްގައި ބްރެންޓްފޯޑަށް ކުޅެމުން އަންނަ ސްޓްރައިކަރު ހިމެނި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. އުމުރުން 26 އަހަރުގެ ޓޯނީ އިނގިރޭސި ޓީމުގެ ސްކޮޑުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ހިމެނީ މި މަހުގެ ކުރީކޮޅުއެވެ. އޭގެ ފަހުން އިނގިރޭސި ޓީމު ކުޅުނީ އެންމެ މެޗެކެވެ. އެއީ ނޭޝަންސް ލީގުގައި އިޓަލީއާއި ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗެވެ. ނަމަވެސް 1-0ން އިންގްލެންޑު ބަލިވި މި މެޗުގެ އިންގްލެންޑު ސްކޮޑުގައި ޓޯނީ ހިމަނާފައެއް ނުވެއެވެ.

ޓޯނީ އަންނަނީ މި ސީޒަންގެ ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި ރަނގަޅު ކުޅުމެއް ދައްކަމުންނެވެ. އޭނާ ވަނީ މި ސީޒަންގެ ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި ބްރެންޓްފޯޑަށް ފަސް ލަނޑު ޖަހައިދީ، ދެ ލަނޑު ޖެހުމަށް އެހީތެރިވެދީފައެވެ.

Advertisement

ޖަރުމަނާއި ދެކޮޅަށް އިންގްލެންޑު ނުކުންނަ މެޗުގައި އެޓީމުގެ މުހިންމު ކުޅުންތެރިންތަކަކަށް ނުކުޅެވޭނެއެވެ. އެގޮތުން، ލިވަޕޫލްގެ ޓްރެންޓް އެލެކްސެންޑަރ އާނޯލްޑް ޓީމުގައި ހިމަނާފައެއް ނުވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން، އޭސީ މިލާންގެ ފިކާޔޯ ޓޮމޯރީ، ވެސްޓް ހޭމްގެ ޖެރަޑް ބޯވެން އަދި ސައުތެމްޕްޓަންގެ ޖޭމްސް ވާޑްވެސް މި މެޗުގެ ސްކޮޑުގައި ހިމަނާފައި ނުވެއެވެ. އަދި މެންޗެސްޓަރ ސިޓީއަށް ކުޅެމުން އަންނަ ޖެކް ގްރީލިޝްއަށް ސަސްޕެންޝަންގެ ސަބަބުން މި މެޗުގައި ނުކުޅެވޭނެއެވެ.

ނޭޝަންސް ލީގުގައި ޖަރުމަނާއި ދެކޮޅަށް އިންގްލެންޑު ނުކުންނާނީ ހޯމަ ދުވަހުގެރޭ ރާއްޖެ ގަޑިން 23:45 ގައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް