ކ. މާލެ
|
24 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | ހޮނިހިރު 10:35
ވިލިމާލޭގައި ދުއްވާ ބަގީތައް
ވިލިމާލޭގައި ދުއްވާ ބަގީތައް
ރާއްޖެއެމްވީ
ވިލިމާލޭގައި ދުއްވަން ބަގީ ހޯދަނީ
ވިލިމާލޭގައި ދުއްވާނެ އިލެކްޓްރޯނިކް ބަގީ ހޯދަނީ
 
އަގު ހުށަހެޅުމުގައި ބައިވެރިވެވޭނީ ދިވެހި ކުންފުނި، ޕާޓްނާޝިޕް، ލޯކަލް އިންވެސްޓްމަންޓް، ވިޔަފާރި ކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް

ވިލިމާލޭގައި ޕަބްލިކް ޓްރާންސްޕޯޓުގެ ޚިދުމަތް ތަޢާރަފްކޮށް، ތިމާވެއްޓާއި ރައްޓެހި އިލެކްޓްރިކް ބަގީ ދުއްވުމަށް ބޭނުންވާތީވެ 6 އިލެކްޓްރިކް ބަގީ ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން އިއުލާންކޮށްފިއެވެ.

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނީ މި މަސައްކަތްކޮށްދިނުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން، މިމަހުގެ 28ވަނަ ދުވަހު މައުލޫމާތު ސާފުކުރުމުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވުމަށްފަހު، އަންނަމަހުގެ 5ވަނަ ދުވަހު އަގު ހުށަހެޅުމަށް އެދޭކަމަށެވެ. އަގު ހުށަހެޅުމުގައި ބައިވެރިވެވޭނީ ދިވެހި ކުންފުނި، ޕާޓްނާޝިޕް، ލޯކަލް އިންވެސްޓްމަންޓް، ވިޔަފާރި ކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

ވިލިމާލޭގައި ބަގީގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމާއި އެއްގޮތަށް ޚިދުމަތް ނުދޭތީ އެ އެއްބަސްވުން ބާތިލުކޮށް ޕަބްލިކް ޓްރާންސްޕޯޓްގެ ޚިދުމަތް ފެށުމަށް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ފާސް ކޮށްފައިވަނީ މިދިޔަމަހުގެ ތެރޭގައެވެ. ވިލިމާލޭގައި އަބަދުވެސް ދުއްވަމުން އަންނަނީ ތިމާވެއްޓާ ރަށްޓެހި އުޅަނދުތަކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް