ކ. މާލެ
|
24 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | ހޮނިހިރު 08:32
ފަތުރުވެރިން
ފަތުރުވެރިން
ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ
ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން
މިމަހު ރާއްޖެއަށް އައި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު 80،000 އާއި ގާތްކޮށްފި
 
ފަތުރުވެރިން 8 ދުވަހު ރާއްޖޭގައި މަޑުކުރޭ
 
އަހަރުގެ ޓޮޕް މާކެޓަކީ އިންޑިއާ
 
އަހަރުގެ މިހާތަނަށް 1،157،183 ފަތުރުވެރިން ވަނީ އައިސްފައި

މި ހިނގާ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް ރާއްޖެ އައި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު 78،548 އަށް އަރައިފިއެވެ.

މިކަން ހާމަ ވެފައި ވަނީ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން އާންމުކުރާ "މޯލްޑިވްސް ޓޫރިޒަމް އަޕްޑޭޓްސް"ގެ 33 ވަނަ ބައިގައި އާންމު ކުރި ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ އެންމެ ފަހުގެ ތަފާސްހިސާބުތަކުންނެވެ.

މި ތަފާސްހިސާބު ތައް ދައްކާގޮތުގައި މި ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ހަތްދިހަ އަށްހާސް ފައްސަތޭކަ ސާޅީސް އަށް (78،548) ފަތުރުވެރިން އައިސްފައިވާއިރު މިއީ ފާއިތުވި އަހަރުގެ މި މުއްދަތާ އަޅާ ބަލާއިރު 6.6 އިންސައްތަ ދަށް އަދަދެކެވެ. މިދިޔަ އަހަރުގެ މި މުއްދަތުގައި އައިސްފައިވަނީ އަށްޑިހަ ހަތަރުހާސް އެއްސަތޭކަ ތިރީސް ތިން (84،133) ފަތުރުވެރިންނެވެ. އަދި މިއީ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ މި މުއްދަތާ އަޅާ ބަލާއިރުވެސް 2.5 އިންސައްތައިގެ ދަށްވުމެކެވެ. 2020 ވަނަ އަހަރުގެ މި މުއްދަތުގައި ރާއްޖެ އައިސްފައިވަނީ ހަހާސް ހަސަތޭކަ ފަންސާސް ނުވަ (6،659) ފަތުރުވެރިންނެވެ.

އަހަރުގެ މިހާތަނަށް ރާއްޖެ އައި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު ވަނީ އެއްމިލިއަން، ސަތޭކަފަންސާސްހަތްހާސް ސަތޭކައަށްޑިހަ ތިނަކަށް (1،157،183) އަރާފައެވެ. މިއީ މިދިޔަ އަހަރާ އަލާ ބަލާއިރު 37.7 އިންސައްތަ އިތުރު އަދަދެކެވެ. މިދިޔަ އަހަރުގެ މި މުއްދަތާ ހަމައަށް އައިސްފައިވަނީ އަށް ލައްކަސާޅީސް ހާސް ނުވަދިހަނުވަ (840،099) ފަތުރުވެރިންނެވެ. އެހެންނަމަވެސް 2019 ވަނަ އަހަރާ އަލާ ބަލާއިރު މިއަހަރު އައިސްފައިވާ ފަތުރުވެރިން 4.7 އިންސައްތަ ވަނީ ދަށްވެފައެވެ. 2019 ވަނަ އަހަރުގެ މި މުއްދަތުގައި އެއްމިލިއަން ދެލައްކަ ސާދަހާސް ހަތަރުސަތޭކަ ފަސްދޮލަސް ދެ (1،214،462) ފަތުރުވެރިން އައިސްފައިވެއެވެ.

މިއަހަރު ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް އެވްރެޖް ގޮތެއްގައި ހަތަރުހާސް ތިންސަތޭކަ އަށްޑިހަތިން (4،383) ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ އާދެއެވެ. އަދި އެވަރޭޖުކޮށް 8 ދުވަހު ރާއްޖޭގައި މަޑުކުރާކަމަށް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

މިވަގުތު އެންމެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ އަންނަ ޓޮޕް މާކެޓުގެ ގޮތުގައި އޮތީ އިންޑިއާއެވެ. އިންޑިއާއިން މިހާތަނަށް އެއްލައްކަ ފަސްދޮޅަސް ތިންހާސް ހަތްސަތޭކަ ސަތާރަ (163،717) ފަތުރުވެރިން ވަނީ އައިސްފައެވެ. ދެވަނައިގައި ރަޝިއާ އޮތްއިރު ރަޝިއާއިން އެއްލައްކަ ތިރީސް ހަތްހާސް ފައްސަތޭކަ އެއް (137،501) ފަތުރުވެރިން ވަނީ އައިސްފައެވެ. އަދި ތިންވަނައިގައި އޮތީ އިނގިރޭސި ވިލާތެވެ. އެގައުމުން އެއްލައްކަ ނަވާވީސްހާސް ފައްސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް އަށް (129،568) ފަތުރުވެރިން އައިސްފައިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް