ކ. މާލެ
|
22 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | ބުރާސްފަތި 07:29
ރެއާލްގެ ކޯޗު އަންޗެލޮޓީ
ރެއާލްގެ ކޯޗު އަންޗެލޮޓީ
ޓްވިޓަރ
ސްޕެނިޝް ލީގު
ބާސެލޯނާގެ ކުޅުން ރަނގަޅު، ވޯލްޑް ކަޕަށްފަހު ރެއާލްގެ ހާލަތު ބަދަލު ވެސް ވެދާނެ: އަންޗެލޮޓީ
 
އަންޗެލޮޓީ ބުނީ މި ސީޒަންގައި ބާސެލޯނާގެ ކުޅުން ރަނގަޅު ކަމަށާއި، އެ މީހުން ކުރަނީ ވެސް ރަނގަޅު މަސައްކަތެއް ކަމަށް

ވާދަވެރި ބާސެލޯނާގެ ކުޅުން ރަނގަޅު ކަމަށާއި، ވޯލްޑް ކަޕަށްފަހު ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ހާލަތު ބަދަލު ވެސް ވެދާނެ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ކާލޯ އަންޗެލޮޓީ ބުނެފިއެވެ.

މިދިޔަ ސީޒަންގައި ރެއާލާއެކު ސްޕެނިޝް ލީގާއި، ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ވެސް ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާ އަންޗެލޮޓީ މިހެން ބުނީ، މި ސީޒަން ވާދަވެރިކޮށް ދާތީ އެކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ސުވާލުކުރުމުންނެވެ. ޗެމްޕިއަން ރެއާލް މިވަގުތު އޮތީ ލީގު ތާވަލްގެ އެއް ވަނަ މަގާމުގައެވެ.

އަންޗެލޮޓީ ބުނީ މި ސީޒަންގައި ބާސެލޯނާގެ ކުޅުން ރަނގަޅު ކަމަށާއި، އެ މީހުން ކުރަނީ ވެސް ރަނގަޅު މަސައްކަތެއް ކަމަށެވެ. ހަމަ އެގޮތަށް ރެއާލްގެ ހާލަތު ރަނގަޅުތޯ ސުވާލުކޮށް އަންޗެލޮޓީ ބުނީ، ވާދަވެރި އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑް ވަނީ އެމީހުން އަތުން ބަލިވެފައިކަމަށެވެ. އިތުރަށް އޭނާ ބުނީ ކުރިއަށް އޮތީ ވޯލްޑް ކަޕް މުބާރާތް ކަމަށާއި، އެ މުބާރާތަށް ފަހު ކަންތައްވާނެ ގޮތެއް ބުނަން ނޭންގޭކަމަށެވެ.

Advertisement

މީގެ އިތުރުން އަންޗެލޮޓީ ބުނީ ވޯލްޑް ކަޕަށް ފަހު އެތުލެޓިކޯ އަށް ދިމާވި ފަަދަ ޙާލަތެއް ރެއާލަށް ވެސް ދިމާވެދާނެ ކަމަށެވެ. އެކަން ކަމަށް ކުޅުންތެރިންނާއި މުޅި ޓީމު ތައްޔާރުވާން ޖެހޭނެކަން ފާހަގަކޮށް އަންޗެލޮޓީ ބުނީ، ސްޕެނިޝް ލީގަކީ ވަރަށް ވާދަވެރި ލީގެއް ކަމަށެވެ.

ބްރޭކަށްފަހު ރެއާލަށް ދެން ލީގު މެޗެއް އޮންނާނީ އަންނަ މަހުގެ ތިން ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އެއީ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި އޮސަސުނާއާ ދެކޮޅަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް