ކ. މާލެ
|
19 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | ހޯމަ 07:29
މޮނާކޯ އިން ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
މޮނާކޯ އިން ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ޓްވިޓަރ
ފްރާންސް ލީގު
މާސޭ ޕޮއިންޓަކުން ފުއްދާލަން ޖެހުނުއިރު މޮނާކޯއިން ރެއިމްސް ބަލިކޮށްފި
މާސޭގެ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗު އެއްވަރުވީ 1-1 އިން
ރެއިމްސްގެ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗުން މޮނާކޯ މޮޅުވީ 3-0 އިން

ފްރާންސް ލީގުގައި ރެނޭސްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން މާސޭ އެއްވަރުވީއިރު، ރެއިމްސްގެ ދަނޑުގައި މޮނާކޯއިން މޮޅުވެއްޖެއެވެ.

މާސޭގެ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު ފުޓުބޯޅަ މެޗު އެއްވަރުވީ 1-1 އިންނެވެ. މެޗުގެ 25 ވަނަ މިނެޓުގައި ރެނޭސް އަށް ލީޑު ލިބުނީ މާސޭގެ މިޑްފީލްޑަރު މަތިއޯ ގުއެންޑޯޒީ އަތުން ބައިކޮޅަށް ވަތް ލަނޑުންނެވެ. ނަމަވެސް ދެ ވަނަ ހާފު ފަށައިގެން މެޗުގެ 52 ވަނަ މިނެޓުގައި އޭނާ ވަނީ ލަނޑެއް ޖަހައި މާސޭއަށް ނަތީޖާ ހަމަހަމަކޮށްދީފައެވެ.

ރެއިމްސްގެ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗުން މޮނާކޯ މޮޅުވީ 3-0 އިންނެވެ. މެޗުގައި ރެއިމްސް އަށް ދިމާވި އެންމެ ބޮޑު އެއް މައްސަލައަކީ، 22 ވަނަ މިނެޓުގައި އެ ޓީމުގެ ޑިފެންޑަރު ބްރެޑްލޭ ލޮކޯ ސީދާ ރަތް ކާޑެއް ދައްކައި ދަނޑުން ފޮނުވާލުމުންނެވެ. މެޗުގެ ބާކީ ބައި އެ ޓީމުން ކުޅުނީ 10 ކުޅުންތެރިންނާއެކުއެވެ. މެޗުގެ ތިން ލަނޑު ވެސް ފެނުނީ ދެ ވަނަ ހާފުގައެވެ.

ދެ ވަނަ ހާފު ފަށައިގެން ދެ ވަނަ މިނެޓުގައި މޮނާކޯ އަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ ގޮލޮވިންއެވެ. އެ ޓީމުގެ ފަހު ދެ ލަނޑު ޖެހީ މެޗުގެ ފަހު 10 މިނެޓުގެ ތެރޭގައެވެ. އެގޮތުން 87 ވަނަ މިނެޓުގައި މިނަމިނޯ ލަނޑެއް ޖެހިއިރު، 90 ވަނަ މިނެޓުގައި ބެން ޔެޑާ ވެސް ވަނީ ލަނޑެއް ޖަހައިފައެވެ.

މެޗު އެއްވަރުވެ ލިބުނު އެއް ޕޮއިންޓާއެކު މާސޭ އޮތީ ލީގު ތާވަލްގެ ދެ ވަނަ މަގާމުގައެވެ. މެޗުން މޮޅުވެ ލިބުނު ތިން ޕޮއިންޓާއެކު ޖުމުލަ 14 ޕޮއިންޓު ހޯދައިގެން މޮނާކޯ އޮތީ ފަސް ވަނަ މަގާމުގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް