ކ. މާލެ
|
18 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | އާދީއްތަ 07:34
ކެލްވިން ފިލިޕްސް ޕްރެކްޓިސްގައި: ފޮޓޯ-ކެލްވިން ފިލިޕްސް ޓްވިޓަރ
ކެލްވިން ފިލިޕްސް ޕްރެކްޓިސްގައި: ފޮޓޯ-ކެލްވިން ފިލިޕްސް ޓްވިޓަރ
ފިލިޕްސް އިނގިރޭސި ސްކޮޑުން އުނިކުރުން
އަނިޔާގެ ސަބަބުން ސިޓީގެ މިޑްފީލްޑަރު ކެލްވިން ފިލިޕްސް އިނގިރޭސި ސްކޮޑުން އުނިކޮށްފި
 
ފަހު ވަގުތުވެސް ކެލްވިން ފިލިޕްސްއަށް ސްކޮޑުން ޖާގަ އޮންނާނެ

ބޮޑު އަގުގައި މިސީޒަންގައި މެންޗެސްޓަރ ސިޓީއާ ގުޅުނު މިޑްފީލްޑަރު ކެލްވިން ފިލިޕްސް އަނިޔާގެ ސަބަބުން އިނގިރޭސި ސްކޮޑުން އުނިކޮށްފިއެވެ.

ނޭޝަންސް ލީގުގައި އިޓަލީ އަދި ޖަރމަނީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން ކޯޗު ސައުތު ގޭޓް ފުރަތަމަ ސްކޮޑް އެކުލަވާލީ ކެލްވިން ފިލިޕްސް ހިމަނައިގެންނެވެ. އެކަމަކު އޭނާގެ ކޮނޑުހުޅަށް ލިބިފައިވާ އަނިޔާގެ ސަބަބުން މިހާރު ވަނީ އެ ދެމެޗަށް ނެގި ސްކޮޑުން އުނިކޮށްފައެވެ. 3-0 ން ވުލްވްސް އަތުން ސިޓީ މޮޅުވި މެޗުގެ ސްކޮޑްގައިވެސް އޭނާ ހިމަނާފައެއް ނުވެއެވެ. އެކަމަކު ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ޑޯޓްމަންޑް އަތުން މޮޅުވި މެޗުގައި ބަދަލަކަށް ކުޅެން ނުކުތެވެ.

ވަރލްޑްކަޕްގައި ނުކުޅެވިދާނެތީ ކޮނޑު ހުޅުގެ އޮޕަރޭޝަނެއް ކުރަން ކުޅުންތެރިޔާ ވެސް އަދި ކްލަބުން ވެސް ބޭނުން ނުވާކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ. ލެސްޓަރ ސިޓީން ގެނައި މިޑްފީލްޑަރ ސިޓީން މިސީޒަންގައި އަދި ބޭނުން ކުރީ ތިން މެޗުގައެވެ. ތިން މެޗުގައި ވެސް ބޭނުންކުރީ ބަދަލު ކުޅުންތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ޖުމްލަ 14 މިނެޓެވެ. އެކަމަކު އެންމެ ފަހުވަގުތު ވެސް އިނގިރޭސި ސްކޮޑުން ޖާގައޮތް ކުޅުންތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ކޯޗު ސައުތު ގޭޓް ފާހަގަކުރާ އެއް ކުޅުންތެރިއަކީ ކެލްވިން ފިލިޕްސްއެވެ.

ވަރލްޑްކަޕްގައި އިނގިރޭސިންގެ ފުރަތަމަ މެޗަށް އޮތީ ނުވަ ހަފްތާއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް