ކ. މާލެ
|
17 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | ހޮނިހިރު 23:24
ޔޫކްރެއިންގެ ގޮވާމުގެ ބާވަތްތައް ބަރުކޮށްގެންދާ ބޯޓު
ޔޫކްރެއިންގެ ގޮވާމުގެ ބާވަތްތައް ބަރުކޮށްގެންދާ ބޯޓު
ރޮއިޓަރސް
ޔޫކްރެއިންގެ ގޮދަން އެކްސްޕޯޓްކުރުން
ޔޫކްރެއިންގެ ގޮދަން ބަރުކޮށްގެން އދ ގެ ބޯޓެއް އިތިއޯޕިއާއަށް
 
އދ ގެ ތަފާސްހިސާބުތައްދައްކާ ގޮތުން އިތިއޯޕިއާ މިހާރު އޮތީ ކާބޯތަކެއްޗަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޖެހިފައި

އދ ގެ ވޯރލްޑް ފުޑް ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ޔޫކްރެއިނުން 30،000 ޓަނުގެ ގޮދަން ބަރުކޮށްގެން ޗޮރްނޯމްސޯކް ބަނދަރުން އިތިއޯޕިއާއަށް ދިޔުމަށް އދ ގެ ކަނޑު ބޯޓެއް ފުރާފައިވާކަމަށް ޔޫކްރެއިންގެ އިންފްރާސްޓަކްޗަރ މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ.

އދ ގެ ތަފާސްހިސާބުތައްދައްކާ ގޮތުން އިތިއޯޕިއާ މިހާރު އޮތީ ކާބޯތަކެއްޗަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޖެހިފައެވެ.

ޔޫކްރެއިންގެ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވަނީ އދ ގެ ވޯރލްޑް ފުޑް ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން 90،000 ޓަނުގެ ގޮދަން ބަރުކޮށްގެން ތިން ބޯޓެއް އަންނަނީ އިތިއޯޕިއާ އާއި ޔަމަނަށް ދަތުރުކުރަމުންނެވެ.

ޔޫކްރެއިން ބުނީ އިތުރު 190،000 ޓަނުގެ ގޮދާން އެކްސްޕޯޓްކުރުމަށް ތައްޔާރުވަމުންދާކަމަށެވެ. ޔޫކްރެއިންގެ އިން ގޮދަން ބަރުކޮށްގެން ހޮނިހިރު ދުވަހު ވަނީ އިތުރު 9 ބޯޓެއް ފުރާފައެވެ.

ޔޫކްރެއިންގެ ގޮވާން އެކްސްޕޯޓް ނުކުރެވި ލަސްވަމުން ދިޔުމުގެ ސަބަބުން ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުތަކުގައި ގޮވާމުގެ ބާވަތްތައް މަދުވެ ޚާއްސަކޮށް ގޮދަނުގެ އަގުތައްވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ. އދ. އާއި ތުރުކީ މެދުވެރިއަކަށް ވެގެން ޖުލައި މަހުގެ 22 ވަނަ ދުވަހު ރަޝިޔާއާއި ޔޫކްރެއިނުން ވަނީ ތުރުކީގެ އިސްތަންބޫލްގައި ޔޫކްރެއިންގެ ގޮވާން އެކްސްޕޯޓް ކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފައެވެ.

ޔޫކްރެއިން އަކީ ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުތަކަށް ގޮވާމުގެ ބާވަތްތައް އެންމެ ގިނައިން އެކްސްޕޯޓްކުރާ 5 ގައުމުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ގައުމެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް