ކ. މާލެ
|
16 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | ހުކުރު 08:56
ރަޝިޔާ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު
ރަޝިޔާ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު
ރޮއިޓަރސް
ރަޝިޔާ ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމަ
ރަޝިޔާގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހަށް ހާޒިރުކުރުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމަނީ
 
ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ހާޒިރުކޮށް ސުވާލުކުރާނީ ސިއްރު ބައްދަލުވުމެއްގައި
 
ރަޝިޔާއިން ހިފާފައިވާ ބޮޑު ސަރަހައްދެއް ޔޫކްރެއިންގެ އަސްކަރިއްޔާގެ ބާރުގެ ދަށަށް ގޮސްފައިވާތީ ރަޝިޔާގެ އަސްކަރިއްޔާއަށް ބޮޑެތި ފާޑުކިޔުންތައް ވަނީ އަމާޒުވެފައި

ރަޝިޔާގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ ތިރިގެ ކަމުގައިވާ ސްޓޭޓް ޑުމާއަށް އެގައުމުގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ސަރްގޭ ޝޮއިގޭ ހާޒިރުކޮށް ސުވާލުކުރުމާމެދު ވިސްނަމުންދާކަމަށް ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރަކު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެގައުމުގެ ނޫހަކަށް ދެއްވި އިންޓަރވިއުއެއްގައި ސީނިއާ މެމްބަރެއްކަމުގައިވާ ސަރްގޭ މިރޮނޮވް ވިދާޅުވެފައިވަނީ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ހާޒިރުކޮށް ސުވާލުކުރަނީ ސިއްރު ބައްދަލުވުމެއްގައި ކަމަށެވެ.

ރަޝިޔާ ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމަ ފެބްރުއަރީ މަހުން ފެށިގެން ކުރިޔަށްދާއިރު މިހަފުތާތެރޭގައި ޔޫކްރެއިންގެ އަސްކަރިއްޔާއިން އަންނަނީ ކުރިއެރުންތަކެއް ހޯދަމުންނެވެ. އެގޮތުން ޔޫކްރެއިންގެ ޚާރްކީވްގައި ރަޝިޔާއިން ހިފާފައިވާ ބޮޑު ސަރަހައްދެއް ޔޫކްރެއިންގެ އަސްކަރިއްޔާގެ ބާރުގެ ދަށަށް ގޮސްފައިވާތީ ރަޝިޔާގެ އަސްކަރިއްޔާއަށް ބޮޑެތި ފާޑުކިޔުންތައް ވަނީ އަމާޒުވެފައެވެ.

މިރޮނޮވް އަކީ ރަޝިޔާއިން ޔޫކްރެއިނަށް ހަމަލާދިނުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ތާއީދުކުރައްވާ ބޭފުޅެކެވެ. ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ހާޒިރުކުރުމާމެދު ހޯމަ ދުވަހު ގޮތެއް ނިންމަވާނެކަމަށް މިރޮނޮވް ވިދާޅުވިއެވެ.

މިރޮނޮވް ބުދަ ދުވަހު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ޝޮއިގޭ އާއެކު ސިއްރު ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށް ޕާޓީން ޕްރޮޕޯސްކޮށްފައިވާކަމަށެވެ. އެއީ ޕާޓީ އާއި އާންމުންގެ ހުރި ކަންބޮޑުވުންތަކަށް ޖަވާބު ހޯދުމަށްކަމަށް މިރޮނޮވް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
50%
0%
0%
0%
50%
ކޮމެންޓް