ކ. މާލެ
|
15 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | ބުރާސްފަތި 08:41
ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް ވޮލޮޑޮމިރް ޒެލެންސްކީ
ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް ވޮލޮޑޮމިރް ޒެލެންސްކީ
ރޮއިޓަރސް
ޒެލެންސްކީ އިންނެވި ކާރުކޮޅު އެކްސިޑެންޓްވުން
ޒެލެންސްކީ އިންނެވި ކާރުކޮޅު އެކްސިޑެންޓުވެއްޖެ
 
ޒެލެންސްކީ އިންނެވި ކާރުކޮޅު ޕްރައިވެޓް ވެހިކަލަކާ ޖެހި ވަނީ މުޑިއަރާފައި
 
ސީރިއަސް އެއްވެސް އަނިޔާއެއް ޒެލެންސްކީއަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވާފައެއް ނުވޭ

ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް ވޮލޮޑޮމިރް ޒެލެންސްކީ އިންނެވި ކާރުކޮޅު އެކްސިޑެންޓް ވެއްޖެއެވެ.

ޔޫކްރެއިންގެ ވެރިރަށް ކިޔެވްގައި މިއެކްސިޑެންޓާއި ގުޅޭގޮތުން ޒެލެންސްކީގެ ސްޕޯކްސްމަން ކުރެއްވި ފޭސްބުކް ޕޯސްޓެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ ޒެލެންސްކީ އިންނެވި ކާރުކޮޅު ޕްރައިވެޓް ވެހިކަލަކާޖެހި މުޑިއަރާފައިވާކަމަށެވެ.

އެކްސިޑެންޓާ ގުޅިގެން ޒެލެންސްކީއަށް އެއްވެސް އަނިޔާއެއް ލިބިވަޑައިގަންނަވާފައިވޭތޯ ޑޮކްޓަރުން ބައްލަވާފައިވާކަމަށާއި ސީރިއަސް އެއްވެސް އަނިޔާއެއް ޒެލެންސްކީއަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވާފައިނުވާކަމަށް ސްޕޯކްސްމަން ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އެކްސިޑެންޓްގެ ކަންކަން ތަހުގީގުކުރާނެކަމަށް ފޭސްބުކް ޕޯސްޓްގައިވެއެވެ.

ޒެލެންސްކީ އާއެކު ދަތުރުކުރި މެޑިކްސް ޓީމުން ވަނީ ޕްރައިވެޓް ކާރުގައި އިން ޑްރައިވަރަށް އެމަރޖެންސީ އެއިޑް ފޯރުކޮށްދީ އެމްބިޔުލަންސަށް ލާފައެވެ.

މިޕޯސްޓް ކުރިތާ ކުޑަވަގުތުކޮޅެއްގެ ފަހުން ޒެލެންސްކީ އޮފީހުން ވަނީ ކޮންމެ ރެޔަކު ވެސް ޒެލެންސްކީ ގައުމާ މުޚާތަބުކުރައްވާ ދައްކަވާ ވާހަކަފުޅުގެ ވީޑިއޯ ރިލީޒްކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
9%
9%
27%
27%
18%
9%
ކޮމެންޓް