ކ. މާލެ
|
14 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | ބުދަ 15:45
ނިއު ނޯމަލްގައި މީރާއިން މަސައްކަތް ކުރި ގޮތް
ނިއު ނޯމަލްގައި މީރާއިން މަސައްކަތް ކުރި ގޮތް
ރާއްޖެއެމްވީ
މީރާ
ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަނާޅާ ފަރާތްތަކާއި ފައިސާ ނުދައްކާ ފަރާތްތަކުގެ ނަންތައް މީރާ އިން ހާމަކުރަނީ
 
ޓެކްސް ނުދައްކާ ފަރާތްތަކުގެ ނަން އަންނަ އޮކްޓޯބަރު މަހުގައި ހާމަކުރާނެ
 
އެންމެ ބޮޑު އަދަދެއް ނުލިބި ހުރީ ރިސޯޓު ކުލީގެ ބައިން
 
މި އަހަރުގެ ދެވަނަ ކުއާޓަރުގެ ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުން ޓެކްސް އާއި ކުލީގެ ގޮތުގައި ދައުލަތަށް 15 ބިލިއަން ރުފިޔާ ނުލިބިވޭ

ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަނާޅާ އަދި ފައިސާ ނުދައްކާ ފަރާތްތަކުގެ ނަން ހާމަ ކުރާ އުސޫލުގެ ދަށުން، 31 ޑިސެމްބަރު 2021 ގެ ނިޔަލަށް ހިނގާފައިވާ ޓެކްސް ނެގޭ މުއްދަތުތަކަށް ނިސްބަތްވާ ޖީ.އެސް.ޓީ، ގްރީން ޓެކްސް އަދި ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަނާޅައިވާ ފަރާތްތަކާއި ފައިސާ ނުދައްކާ ތިބި ފަރާތްތަކުގެ ނަން މި ހިނގާ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގައި ހާމަކުރުމަށް މީރާ އިން ނިންމައިފިއެވެ.

މީރާ އިން ބުނީ ޓެކުހާއި ޓެކުހަށް ނުވާ އެހެނިހެން ފައިސާ ނުދައްކާ ފަރާތްތަކުގެ ނަން އަހަރުގެ އެކި މަސް މަހުގައި ހާމަކުރަމުން ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށާއި 2021 ވަނަ އަހަރުގެ އިންކަމް ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަނާޅާ އަދި އިންކަމް ޓެކްސް ނުދައްކާ ފަރާތްތަކުގެ ނަން އަންނަ އޮކްޓޯބަރު މަހުގައި ހާމަކުރާނެ ކަމަށެވެ.

ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހި ނުދައްކައިވާ ޓެކުހާއި އެހެނިހެން ފައިސާ ހޯދުމުގެ ގޮތުން މީރާގެ އެންފޯސްމަންޓް ޕޮލިސީގެ ދަށުން އެޅުމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ އިތުރު ފިޔަވަޅުތައް މިހާރު އަޅަން ފަށައިފައިވާކަމަށް މީރާއިން ނެރެފައިވާ އިޢުލާނެއްގައި ހާމަކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި މިހާތަނަށް ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަނާޅާ ފަރާތްތަކުން އެ ބަޔާންތައް ހުށަހެޅުމަށާއި ޓެކްސް ނުދައްކާ ފަރާތްތަކުން ލަސް ނުކޮށް ޓެކްސް ދެއްކުމަށް، ނުވަތަ، މީރާއާއެކު ޓެކްސް ދެއްކުމުގެ އެއްބަސްވުމަކަށް އައުމަށް މީރާ އިން ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ.

މީރާ އިން މިހެން ބުނެފައިވާއިރު މީރާ އިން އާންމުކުރި މި އަހަރުގެ ދެވަނަ ކުއާޓަރުގެ ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުން ޓެކްސް އާއި ކުލީގެ ގޮތުގައި ދައުލަތަށް 15 ބިލިއަން ރުފިޔާ ވަނީ ނުލިބިއެވެ. ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުން، އެންމެ ބޮޑު އަދަދެއް ނުލިބި ހުރީ ރިސޯޓު ކުލީގެ ބައިންނެވެ. އެއީ 9.4 ބިލިއަން ރުފިޔާ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ކުލީގެ ގޮތުގައި 2.9 ބިލިއަން ރުފިޔާ އާއި ޖޫރިމަނާގެ 6.4 ބިލިއަން ރުފިޔާއެވެ.

ޖީއެސްޓީގެ ގޮތުގައި 1.9 ބިލިއަން ރުފިޔާ އާއި އެސްއޯއީތަކުން ޓެކްސް އާއި އެހެނިހެން އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި އެއް ބިލިއަން ރުފިޔާ އާއި ޓީޖީއެސްޓީގެ ގޮތުގައި ނުލިބިވާ 790 މިލިއަން ރުފިޔާ އާއި އިންކަމް ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ނުލިބި ހުރި 318 މިލިއަން ރުފިޔާ ވެސް ހިމެނެއެވެ. އަދި އެހެނިހެން ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި 2.1 ބިލިއަން ރުފިޔާ ދައުލަތަށް ނުލިބި ވެއެވެ.

އިންކަމް ޓެކްސް އާއި ޓީޖީއެސްޓީ އާއި ޖީއެސްޓީގެ ގޮތުގައި ދައުލަތަށް ޓެކްސް ދައްކާ 70،000ށް ވުރެ ގިނަ ފަރާތް ހިމެނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް