ކ. މާލެ
|
14 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | ބުދަ 12:41
އާސެނަލްގެ ކުރީގެ ކޯޗު ވެންގާ
އާސެނަލްގެ ކުރީގެ ކޯޗު ވެންގާ
ޓްވީޓަރ
އާސެނަލް
މި ސީޒަންގެ ޕްރިމިއަރ ލީގު ކާމިޔާބުކުރުމުގެ ފެންވަރު އާސެނަލްގައި އެބަހުރި: ވެންގާ
 
ވެންގާ ބުނީ އާސެނަލަށް ލީގު ތައްޓަށް ވާދަކޮށް، ލީގު ކާމިޔާބު ނުކުރެވޭނޭ ނުބުނެވޭނެކަމަށް

މި ސީޒަންގެ އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގު ކާމިޔާބުކުރުމުގެ ފެންވަރު އާސެނަލްގައި އެބަ ހުރި ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކުރީގެ ކޯޗު އާސެން ވެންގާ ބުނެފިއެވެ.

ބޭރުގެ މީޑިއާއަކަށް ދިން އިންޓަވިޔުއެއްގައި ވެންގާ ބުނީ މި ސީޒަންގައި އާސެނަލަށް އެ މީހުންގެ ޓާގެޓަށް ވާސިލްވެވިދާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ލީގު ހޯދުމަށް މެންޗެސްޓަރ ސިޓީއަށް ވެސް ވަރުގަދަ ޗެލެންޖެއް ދެވޭނެކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ކަމަށެވެ. ވެންގާ ބުނީ އާސެނަލް މިހާރު ދަނީ ރަނގަޅު މިސްރާބަކަށް ކަމަށާއި، ޓީމުގައި ދަށް ލެވެލްގެ އެއްވެސް މަގާމެއް އޮތް ތަން އޭނާ އަށް ނުފެންނަ ކަމަށެވެ. އޭނާ ފާހަގަކުރި ގޮތުގައި އާސެނަލުން ގެނައި ޒުވާން ހުނަރުވެރި، އުންމީދީ ކުޅުންތެރިންނާއެކު އެ ޓީމު އޮތީ ވަރުގަދަކޮށެވެ.

އާސެނަލަށް 22 އަހަރު ވަންދެން އިރުޝާދު ދިން ކޯޗު ބުނީ، މި ސީޒަންގެ ލީގުގައި ޑޮމިނޭޓްކޮށްގެން ކުޅޭ ޓީމެއް އަދި ނެތް ކަމަށާއި، އާސެނަލްގައި އޮތް ފެންވަރަށް ބަލާނަމަ ލީގު ކާމިޔާބު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު އޮތް ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ވެންގާ ބުނީ އާސެނަލުން ގަދަ ހަތަރެއްގައި ހިފެހެއްޓޭ ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން އެކަން ކާމިޔާބު ނުވާންވީ ސަބަބެއް ނެތް ކަމަށެވެ. ވެންގާ ބުނީ އާސެނަލަށް ލީގު ތައްޓަށް ވާދަކޮށް، ލީގު ކާމިޔާބު ނުކުރެވޭނޭ ނުބުނެވޭނެކަމަށެވެ.

Advertisement

އައު ސީޒަނަށް ހޯދި ކުޅުންތެރިންނާއެކު އާސެނަލް އޮތީ ލީގު ތާވަލްގެ އެއް ވަނަ މަގާމުގައެވެ. ލީގުގައި މިހާތަނަށް ކުޅުނު ހަ މެޗުގެ ތެރެއިން އާސެނަލް ބަލިވެފައިވަނީ އެންމެ މެޗަކުންނެވެ. ހަ މެޗުން ޖުމުލަ 15 ޕޮއިންޓާއެކު އާސެނަލް އޮތީ އެއް ވަނައިގައެވެ. ދެ ވަނައިގައި އޮތް ޗެމްޕިއަން ސިޓީ އާއި ތިން ވަނައިގައި އޮތް ޓޮޓެންހަމަށް ލިބެނީ 14 ޕޮއިންޓެވެ. ސިޓީން ކުރި ހޯދަނީ ފައިދާ ގޯލުންނެވެ. ހަތަރު ވަނަ މަގާމުގައި 13 ޕޮއިންޓާއެކު ބްރައިޓަން އޮތް އިރު، 12 ޕޮއިންޓާއެކު ފަސް ވަނަ މަގާމުގައި އޮތީ މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް