ކ. މާލެ
|
11 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | އާދީއްތަ 09:45
އަންޗެލޮޓީ އަދި ބެންޒެމާ
އަންޗެލޮޓީ އަދި ބެންޒެމާ
ބެންޒެމާއަށް އަނިޔާވުން
މަޔޯކާއާ ދެކޮޅަށް ކެޕްޓަން ބެންޒެމާއަށް ނުކުޅެވޭނެ
އަންޗެލޮޓީ ބުނީ ބެންޒެމާގެ ބަދަލު ކުޅުންތެރިޔަކު ނެތް ކަމަށާއި، އޭނާ އަކީ ދުނިޔޭގައި ހުރި އެންމެ މޮޅު ފޯވާޑް ކަމަށް

ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ޗެމްޕިއަން ރެއާލް މެޑްރިޑުން މަޔޯކާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުގައި ކެޕްޓަން ކަރީމް ބެންޒެމާއަށް ނުކުޅެވޭނެ ކަމަށް ކޯޗު ކާލޯ އަންޗެލޮޓީ ބުނެފިއެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހު ރެއާލުން އަމިއްލަ ދަނޑުގައި މަޔޯކާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ ފުޓުބޯޅަ މެޗުގެ ކުރިން އޮތް ޕްރެސްގައި އަންޗެލޮޓީ ވަނީ އެކަން ޔަގީންކޮށްދީފައެވެ. އެ ޕްރެސްގައި އަންޗެލޮޓީ ބުނީ އަނިޔާގެ ސަބަބުން މި މެޗުގައި ބެންޒެމާ އަށް ނުކުޅެވޭ ކަމަށެވެ. އަދި އަންޗެލޮޓީ ބުނީ އެ މެޗުގެ ފުރަތަމަ 11 އިން ހަޒާޑް ފެންނާނެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެއީ ބެންޒެމާގެ ބަދަލުގައި ކަމެއް އޭނާ ނުބުނެއެވެ.

އަންޗެލޮޓީ ބުނީ ބެންޒެމާގެ ބަދަލު ކުޅުންތެރިޔަކު ނެތް ކަމަށާއި، އޭނާ އަކީ ދުނިޔޭގައި ހުރި އެންމެ މޮޅު ފޯވާޑް ކަމަށެވެ. ބެންޒެމާއާ އެއްވަރުގެ ބަދަލު ކުޅުންތެރިޔަކު ނެތް ކަން ފާހަގަކޮށް އަންޗެލޮޓީ ބުނީ، ތަފާތު ކެރެކްޓަރުގެ އެހެން ކުޅުންތެރިން ތިބި ކަމަށެވެ.

ބެންޒެމާ އަށް އަނިޔާވެފައިވަނީ ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ރެއާލުން ސެލްޓިކާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގައެވެ. އެ މެޗުގައި ބެންޒެމާއަށް އަނިޔާވުމުން އޭނާގެ ބަދަލު އަންޗެލޮޓީ ފުރުސަތު ދިނީ ހަޒާޑްއަށެވެ.

އަންޗެލޮޓީ ބުނީ މަޔޯކާއާ ދެކޮޅަށް ބެންޒެމާ އަށް ނުކުޅެވުނު ނަމަވެސް، އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗަށް އޭނާ ފިޓުވާނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރާ ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން އަންޗެލޮޓީ ބުނީ އެތުލްޓިކޯއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗަށްވާއިރަށް ބެންޒެމާ ފިޓު ނުވެއްޖެނަމަ، އިންޓަރނޭޝަނަލް ބްރޭކްގައި ބެންޒެމާ ފްރާންސްގެ ޤައުމީ ޓީމާ ނުގުޅޭނެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
- ކޮމެންޓް