ކ. މާލެ
|
5 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | ހޯމަ 15:43
މި ހަރަކާތުގެ މައިގަނޑު އެއް މަގުސަދަކީ ރާއްޖޭގެ ކަނޑުއަޑީގެ މުއްސަނދިކަމާއި އަދި ހިތްގައިމު ތަންތަނުގެ ހާލަތު ދެނެގަނެގަތުން
މި ހަރަކާތުގެ މައިގަނޑު އެއް މަގުސަދަކީ ރާއްޖޭގެ ކަނޑުއަޑީގެ މުއްސަނދިކަމާއި އަދި ހިތްގައިމު ތަންތަނުގެ ހާލަތު ދެނެގަނެގަތުން
ގޫގުލް
ބައިނަލްއަގުވާމީ ފޮޓޯ މުބާރާތް
ބައިނަލްއަގުވާމީ ފޮޓޯ މުބާރާތުގެ ވެބްސައިޓް ލޯންޗުކޮށް، ރަޖިސްޓްރީވުމަށް ހުޅުވާލައިފި
 
މުޅި ރާއްޖެއިން ފާހަގަކޮށްލެވޭ 50 ޑައިވް ސައިޓެއް މުބާރާތުން ހޮވާނެ

ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ރަންޔޫބީލް ފާހަގަކުރުމަށް ސަރުކާރުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން، ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީއާއި އޯޝަން ޖިއޯގްރަފިކް އަދި މޯލްޑިވްސް އެލަޔަންސް ފޯރ ޑައިވް އޮޕަރޭޓަރސް (މޯޑޯ) ގުޅިގެން ބޭއްވުމަށް ނިންމާފައިވާ، ބައިނަލްއަގުވާމީ ފޮޓޯ މުބާރާތުގައި ރަޖިސްޓްރީވުމަށް ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

ވަރޗުއަލްކޮށް ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެއްގައި، މި ފޮޓޯ މުބާރާތުގެ ރަޖިސްޓްރޭޝަނަށް ހުޅުވާލީ 40 އަހަރު މިދާއިރާގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ޙުސައިން ރަޝީދު (ސެންޑި)އެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި ފޮޓޯ މުބާރާތުގެ ވެބްސައިޓްވެސް ވަނީ ލޯންޗުކޮށްފައެވެ.

ޙުސައިން ރަޝީދު ބުނީ މިއީ މިނިސްޓްރީން ފަށައިގަތް ވަރަށް ރަނގަޅު ކަމެއް ކަމަށެވެ. ކުރިން ރާއްޖެ ޑައިވިންގ ޑެސްޓިނޭޝަނެއްގެ ގޮތުގައި މަޝްހޫރުވެގެންދިޔަކަން ފާހަކޮށް އޭނާ ބުނީ، އުންމީދަކީ ރާއްޖޭގައި ކަނޑުއަޑީގެ ފޮޓޯ ނަގާ ގިނަ މީހުންތަކެއް އުފެދިގެން ދިޔުން ކަމަށެވެ.

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ ޢަބްދުﷲ މަޢުޞޫމް ވިދާޅުވީ، މިއީ ވަރަށް ކުޑަ ގޮތަކަށް ފަށައިގަތް ކަމެއް ނަމަވެސް މިހާރު ވަރަށް ބޮޑު ކަމަށް ބަދަލުވެއްޖެކަމަށެވެ. މިއަހަރު މި މުބާރާތް ފަށައިގަތްނަމަވެސް، ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ފޮޓޯ މުބާރާތް ބާއްވާނެކަން ފާހަގަކުރައްވައި މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ، މިކަމުގެ ސަބަބުން ފަރުތަކަށް އަންނަ ބަދަލުތައް އެނގިގެންދާނެކަމަށެވެ.

Advertisement

1 ދުވަހުގެ މުއްދަތައް ކުރިއަށްދާ ފޮޓޯ ނެގުމުގެ މި މުބާރާތް ކުރިއަށްދާނީ މުޅި ރާއްޖެއިން ފާހަގަކޮށްލެވޭ 50 ޑައިވް ސައިޓެއްގައި، ހެނދުނު 7:30ން ހަވީރު 17:30އަށެވެ. އިވެންޓްގެ ވެބްސައިޓުން، މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ޕޯޓަލްއާއި، އިވެންޓާގުޅޭ އިތުރު މައުލޫމާތާއި، އަދި މުބާރާތުގެ ޝަރުތުތައް ބެލެންހުންނާނެއެވެ.

މި ހަރަކާތް ކުރިއަށްގެންދިއުމުގެ މައިގަނޑު އެއް މަގުސަދަކީ ރާއްޖޭގެ ކަނޑުއަޑީގެ މުއްސަނދިކަމާއި އަދި ހިތްގައިމު ތަންތަނުގެ ހާލަތު ދެނެގަނެ، މުސްތަގުބަލުގައި މިފަދަތަންތައް ހިމާޔަތްކޮށް، ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރުމާއެކު، ފަތުރުވެރިމަކުގެ ރަން އަހަރު ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކުރުމެވެ. ފޮޓޯ ނެގުމުގެ މިމުބާރާތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ކޮންމެ އަހަރަކު ކުރިއަށްގެންދާ ހަރާތެއްގެ ގޮތުގައި، ޑައިވްސައިޓް ތަކުގެ ފޮޓޯ ނެގުމާއެކު މިފަދަ ތަންތަނުގެ ހާލަތު ދެނެގަނެވޭފަދަ ހަރުދަނާ ޕްލެޓް ފޯމެއް ގާއިމްކުރެވޭނެފަދަ ގޮތަކަށެވެ.

މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ސެޓްފިކެޓް ދޭން ހަމަޖެހިފައިވާއިރު، ވަނަތައް ހޮވުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާނީ ބައިނަލްއަގުވާމީ ޓީމަކުންނެވެ. އެއްވަނައާއި ދެވަނަ ހޮވުމަށް ހަޖެހިފައިވާއިރު، ކޮންމެ ޑައިވް ސައިޓަކުން ފާހަގަކޮށްލެވޭ އިތުރު 3 ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މިމުބާރާތުގެ ވަނަތައް އިއުލާންކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 5 އޮކްޓޯބަރ 2022ގައެވެ. ޑައިވްގެ ތެރެއިން ކުރިއަށްގެންދާ ފޮޓޯ މުބާރާތުގައި، ދިވެހި ފޮޓޯގްރާފަރުންނާއި ބައިނަލްއަގުވާމީ ފޮޓޯގްރާފަރުންނަށްވެސް ބައިވެރިވެވޭނެއެވެ. މި މުބާރާތުގައި ދިވެހި ފޮޓޯގްރާފަރުންނަށް ހިލޭ ބައިވެރިވެވޭއިރު، ބޭރުގެ ފޮޓޯގްރާފަރުން 10 ޑޮލަރުގެ ފީއެއް ދައްކަންޖެހެއެވެ. މުބާރާތުގައި ނަގާ ފޮޓޯތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ރީތި 3 ފޮޓޯ، އެ ޑައިވްއަށް ޚާއްސަ ފޮތުގައި ހިމަނާނެއެވެ.

އަދި މޮޅު ފޮޓޯތައް އަންނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހު އޮންނަ އަންޑަރވޯޓަރ އެގްޒެބިޝަނުގައި، ފޮޓޯގްރާފަރުގެ ނަމާއެކު ހިމަނާނެއެވެ. މިއީ ދިވެހި ފޮޓޯގްރާފަރުންނަށް، އެހެން ގައުމުތަކުގެ ފޮޓޯގްރާފަރުންނާ ވާދަކޮށްލުމަށް ލިބޭ ފަހި ފުރުސަތެކެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް