ކ. މާލެ
|
5 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | ހޯމަ 08:37
އާޓެޓާ
އާޓެޓާ
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގު
އާޓެޓާ އާއި އޮޑެގާޑްގެ ރުޅިގަނޑު ވީއޭއާރަށް
 
މިއީ އާސެނަލަށް ލީގުގެ ފުރަތަމަ ބަލި

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑް އަތުން ބަލިވި މެޗަށްފަހު ކޯޗު މިކޭލް އާޓެޓާ އާއި މާޓިން އޮޑެގާޑް ވީއޭއާރުގެ ނިންމުމާދު ހިތްހަމަ ނުޖެހުން ފާޅުކޮށްފިއެވެ.

މި ސީޒަން ރަނގަޅަށް ފެށި އާސެނަލް ރޭގެ ފުޓުބޯޅަ މެޗާ ހަމައަށް އައި އިރު، އެއްވެސް މެޗަކުން ބަލިވެފައެއް ނުވެއެވެ. ކުޅުނު ހުރިހާ މެޗަކުން އެ ޓީމު ވަނީ މޮޅުވެފައެވެ. ނަމަވެސް ޔުނައިޓެޑްގެ ދަނޑުގައި އާސެނަލް ވަނީ 3-1 އިން ބަލިވެފައެވެ. މެޗުގައި އާސެނަލްގެ ގަބްރިއަލް މާޓިނެލީ ލަނޑެއް ޖެހި ނަމަވެސް، ވީއޭއާރުން ނިންމީ އެ ލަނޑު ޖެހުމުގެ ކުރިން އޮޑެގާޑް ޔުނައިޓެޑުގެ ކްރިސްޓިއަން އެރިކްސަން އަށް ފައުލް ކުރި ކަމަށެވެ.

މެޗަށްފަހު އޮޑެގާޑް ބުނީ، އޭނާގެ ނަޒަރުގައި އެއީ ފައުލަަކަށް ނުވާނެކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ ކެެމެރާއިން ބަލާނަމަ، އެކަން ގޮސްކޮށް ފެނިދާނެކަމަށެވެ. އޭނާ ފާހަގަކުރި ގޮތުގައި އެއީ އާސެނަލުން ޖެހި ގޯލް ބަަލައިނުގަންނަން ނިންމާވަރުގެ ފައުލެއް ނޫނެވެ. މީގެ އިތުރުން އޮޑެގާޑް ބުނީ އެއީ ޕްލޭ އޮން އެއް ކަމަށް މެޗުގެ ރެފްރީވެސް ބުނެފައިވާ ކަމަށެވެ.

Advertisement

މިކަމާ ގުޅިގެން އާޓެޓާ ބުނީ، މިއަދު އަނެއްކާ ވެސް އާސެނަލަށް ގޯލެއް ގެއްލުނީ ކަމަށާއި، އެޔަކުން ވަކި ކުރާނެ ކަމެއް ނެތް ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން އާޓެޓާ ބުނީ މެޗުގެ ނަތީޖާއާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހޭ ކަމަށެވެ. އޭނާ ފާހަގަ ކުރި ގޮތުގައި މެޗުގައި އާސެނަލަށް ގިނަ ފުރުސަތުތަކެއް ލިބުނުއިރު، އޭގެ ބޭނުން ނުހިފުނެވެ.

މެޗުން ބަލިވި ނަމަވެސް އާސެނަލް އަދިވެސް އޮތީ ތާވަލްގެ އެއް ވަނަ މަގާމުގައެވެ. އެއީ ހަ މެޗުން 15 ޕޮއިންޓު ހޯދައިގެންނެވެ. ދެ ވަނަ މަގާމުގައި މެންޗެސްޓަރ ސިޓީއަށް ހަ މެޗުން ލިބެނީ 14 ޕޮއިންޓެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
29%
0%
0%
43%
14%
14%
ކޮމެންޓް