ކ. މާލެ
|
1 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | ބުރާސްފަތި 23:35
ކޮކާ ކޯލާގެ އިވެންޓުގެ ތެރެއިން، މިއަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕުގައި ބޭނުންކުރާ ރަސްމީ ބޯޅަ
ކޮކާ ކޯލާގެ އިވެންޓުގެ ތެރެއިން، މިއަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕުގައި ބޭނުންކުރާ ރަސްމީ ބޯޅަ
ރާއްޖެއެމްވީ
ކޮކާ ކޯލާގެ ފީފާ ގަތަރު ވޯލްޑްކަޕް ޕްރޮމޯޝަން
ކޮކާ ކޯލާއިން ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގެ ޕްރޮމޯޝަން ފަށައިފި
 
މި ހަރަކާތް ކުރިއަށްގެންދަނީ "އަންކެޕް، ބިލީވް، ފްލައި ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް ގަތަރު ޕްރޮމޯޝަން ބައި ކޮކާ ކޯލާ"ގެ ނަމުގައި

މިއަހަރުގެ ފަހުކޮޅު ގަތަރުގައި އޮންނަ ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް ޕްރޮމޯޓް ކުރުމުގެ ގޮތުން ކޮކާ ކޯލާއިން ކުރިއަށްގެންދާ ކޮކާ ކޯލާ ފީފާ ގަތަރު ވޯލްޑް ކަޕް ޕްރޮމޯޝަން ރަސްމީކޮށް ފަށައިފިއެވެ.

މި ހަރަކާތް ރަސްމީކޮށް ފަށާފައިވަނީ ހޮޓެލް ޖެންގައި ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ ބޭއްވި ޚާއްސަ ހަފްލާއެއްގައެވެ. މި ހަފްލާގައި ރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރާއި ބެހޭ ވަޒީރު އަހުމަދު މަހްލޫފްގެ އިތުރުން ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލާއި ކޮކާ ކޯލާގެ އިސްވެރިން ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ.

ކޮކާ ކޯލާއިން މި ހަރަކާތް ކުރިއަށްގެންދަނީ "އަންކެޕް، ބިލީވް، ފްލައި ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް ގަތަރު ޕްރޮމޯޝަން ބައި ކޮކާ ކޯލާ"ގެ ނަމުގައެވެ. މި ޕްރޮމޯޝަންގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށްވެސް ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ.

ޕްރޮމޯޝަންގައި ބައިވެރިވުމަށް، ކޮކާ ކޯލާ ފުޅިއެއް ބައްލަވައިގަތުމަށްފަހު ފުޅީގެ މަތިގަނޑުގައިވާ ކޯޑު 2626އަށް އެސްއެމްއެސް ކުރަން ޖެހޭނެއެވެ. ޕްރޮމޯޝަންގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ކޮންމެ ހަފްތާއެއްގެ ހޮނިހިރު ދުވަހު ގުރުއަތު ނެގޭނެއެވެ. އަދި ނަސީބުވެރި ފަރާތްތަކަށް އެކި އިނާމު ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ކޮކާ ކޯލާއިން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް