ކ. މާލެ
|
28 މެއި 2024 | އަންގާރަ 19:19
ޔޫރޯ ބަލަން ޖަރުމަނަށް ދާން ޓިކެޓް ލިބުނު ނަސީބުވެރިއެއް
ޔޫރޯ ބަލަން ޖަރުމަނަށް ދާން ޓިކެޓް ލިބުނު ނަސީބުވެރިއެއް
ކޮކާ ކޯލާ
ކޮކާކޯލާގެ ޔޫރޯ ޕްރޮމޯޝަން
ކޮކާކޯލާގެ ޔޫރޯ ޕްރޮމޯޝަން: ފައިނަލް ބަލަން ޖަރުމަނަށް ދާ ފުރަތަމަ ނަސީބުވެރިން ހޮވައިފި
ޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށް ގެންދަނީ މެއި 1ން ފެށިގެން 15 ޖޫންގެ ނިޔަލަށް
ފައިނަލް މެޗު ބަލަން ދިއުމުގެ ފުރުސަތު، ހަ ނަސީބުވެރިންނަށް ލިބޭނެ

ޖޫންގައި ފަށާ ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތާ ދިމާކޮށް ކޮކާ-ކޯލާއިން ކުރިއަށްގެންދާ ޕްރޮމޯޝަންގެ ފުރަތަމަ ނަސީބުވެރިން ހޮވައިފި އެވެ.

ޖަރުމަންގައި 14 ޖޫން އިން14 ޖުލައިއަށް އޮންނަ ޔޫރަޕުގެ އެންމެ ބޮޑު މުބާރާތަކީ، ވޯލްޑް ކަޕަށް ފަހު ދުނިޔޭގައި ބާއްވާ ފުޓްބޯޅައިގެ އެންމެ ވާދަވެރި ހިފުމެވެ.

ޔޫރޯއާ ދިމާކޮށް ކޮކާކޯލާ އިން ފެށި ހާއްސަ ކެމްޕޭނުގެ ދަށުން ޖަރުމަނުގެ ބާލިންގައި ކުޅޭ ޔޫރޯގެ ފައިނަލް މެޗު ބަލާލަން ދިޔުމުގެ ފުރުސަތު ދިވެހި ނަސީބުވެރިންނަށް ލިބޭނެއެވެ.

ކޮކާ-ކޯލާ ޔޫރޯ ޕްރޮމޯޝަންގެ ފުރަތަމަ ނަސީބުވެރިން ހޮވައި، އިއުލާންކުރީ އައިސް ޓީވީއިން ވަގުތުން ދެއްކި އިވެންޓެއްގަ އެވެ.

އިވެންޓުގައި ގުރުއަތުން ހޮވި، ޔޫރޯގެ ފައިނަލް ބަލަން ދިއުމުގެ ފުރުސަތު ލިބޭ މީހުންނަކީ:

އާމިނަތު ޝަހީމާ

އަހްމަދު ނަސީމް

އޭގެ އިތުރުން ސްމާޓްފޯން ލިބޭ ހަތަރު ނަސީބުވެރިން ވެސް ވަނީ ހޮވާފަ އެވެ.

ކޮކާ ކޯލާ ޔޫރޯ ޕްރޮމޯޝަން

ހާއްސަ ޕެކޭޖިންގައި ބަންދުކޮށްފައިވާ ކޮކާކޯލާ ފުޅީގެ މަތިގަނޑު އަދި ދަޅުގެ ޓެބްގެ ދަށުގައިވާ ހަ އަދަދުގެ ކޯޑު '2626'އަށް އެސްއެމްއެސް ކުރުމުން ޔޫރޯގެ ފައިނަލް ބަލަން ދިއުމުގެ ފުރުސަތު ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނުގައި ބައިވެރިވެވޭނެއެވެ.

މެއި 1ން ފެށިގެން 15 ޖޫންގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށްގެންދާ މި ޕްރޮމޯޝަންގައި ޔޫރޯގެ ފައިނަލް މެޗު ބަލަން ދިއުމުގެ ފުރުސަތު، ހަ ނަސީބުވެރިންނަށް (އިތުރު ބައިވެރިއަކާ އެކު) ލިބޭނެ އެވެ. އަދި ކޮންމެ ދެ ދުވަހުން އެއް ދުވަހު ސްމާޓްފޯނާއި އިތުރު އިނާމުތައް ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ވެސް ލިބޭއިރު، ކޮކާ-ކޯލާއިން ބުނީ އެސްއެމްއެސް ކުރާ މިންވަރަކަށް އިނާމެއް ލިބުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުވާނެ ކަމަށެވެ.

ޔޫރޯ މުބާރާތް ފެށެން ކައިރިވަމުން އަންނަ އިރު ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ވެސް އެ މުބާރާތާ ގުޅޭ ތަފާތު ހަރަކާތްތައް ކޮކާކޯލާގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ ޕޭޖުތަކުން އިއުލާން ކުރަމުންދާނެ އެވެ.

ކޮކާކޯލާއަކީ ޔޫރޯގެ ދުވަސްވީ ޕާޓްނަރެކެވެ. އެގޮތުން 1988ން ފެށިގެން އެ މުބާރާތުގެ ބައިވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ކޮކާކޯލާއިން އަންނަނީ ފޭނުންނަށް ތަފާތު ތަޖުރިބާތައް ގެނެސްދެމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
- ކޮމެންޓް