ކ. މާލެ
|
30 އޯގަސްޓް 2022 | އަންގާރަ 16:00
އަޙްމަދު މަޙްލޫފް
އަޙްމަދު މަޙްލޫފް
ރައީސް އޮފީސް
ޔޫތު މިނިސްޓްރީ
އެމްޑީޕީ ކޮންގްރެސް އިން އެކަނި ވެސް ކުލީގެ ގޮތުގައި ފަސް ލައްކަ ރުފިޔާ ލިބުނު: މަޚްލޫފް
 
ޔާމީނުގެ ވެރިކަމުގައި ޔޫތު މިނިސްޓްރީއަށް ދިން ބަޖެޓުން އަހަރު ނިމުނުއިރު 200 މިލިއަން ރުފިޔާ ބާކީވުމުން، އޭގެފަހުން ބަޖެޓު ކުޑަ ކުރި

ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ތަންތަން ކުއްޔަށްދޭ ކަމަށް ބުނެ ދެކެވޭ ވާހަކަތަކަށް ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަޙުމަދު މަޚްލޫފް ރައްދުދެއްވައިފިއެވެ.

އޮންލައިން ނޫހެއްކަމަށްވާ ދިޔަރެސްގައި ބުނެފައިވަނީ ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ ބެލުމުގެ ދަަށުގައިވާ ތަންތަން ކުއްޔަށް ދޭން އެ މިނިސްޓްރީން ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ އެ މިނިސްޓްރީއަށް މިއަހަރު ކަނޑައެޅި ފައިސާ ހުސްވުމުން ކަމަށް ވެސް އެ ނޫހުގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެ ވާހަކަތަކަށް ރައްދު ދެއްވައި މިނިސްޓަރު މަޚްލޫފް މިއަދު ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، ކުރީގެ ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީނުގެ ވެރިކަމުގައި ޔޫތު މިނިސްޓްރީއަށް ކަނޑައެޅި ބަޖެޓުން އަހަރު ނިމުނުއިރު 200 މިލިއަން ރުފިޔާ ބާކީވުމުން، އޭގެފަހުން ބަޖެޓު ކުޑަކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން މަޚްލޫފް ވިދާޅުވީ މިހާރު ޔޫތް މިނިސްޓްރީން އޮތީ ފަތު އަޑުކިޔާފަައި މަސައްކަތުގައިކަމަށެވެ. ހަމައެހެންމެ އެކަމަށް ބޭނުންވާ ބަޖެޓު ހުސްވުމުން، އިތުރަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ވެސް ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ. މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ވެރިކަން ކުރާ މައި ޕާޓީ އެމްޑީޕީގެ ކޮންގްރެސް ބޭއްވުމަށް ސޯޝަލް ސެންޓަރު ކުއްޔަށް ދިނުމުން ކުލީގެ ގޮތުގައި ފަސް ލައްކަ ރުފިޔާ ލިބުނު ކަމަށެވެ. އެއީ ގޯހެއްތޯ މިނިސްޓަރު ވަނީ އައްސަވާފައެވެ.

މި ސަރުކާރުން އަންނަނީ ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުމާއި، ކުޅިވަރު ކުޅޭ ތަންތަން ތަރައްގީކުރަމުންނެވެ. އަދި އެ ތަންތަން ބަލަހައްޓައި މަރާމާތުކުރެވޭނެ ގޮތަށް އާމްދަނީ ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ވެސް ކުރަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
33%
11%
11%
44%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ރައީސް ޞާލިޙުގެ ލެގަަސީ ރާއްޖޭގެ ކުރިއަށް އޮތް މުސްތަޤުބަލުގައި އާވެއާވެ ހުންނާނެ: މަހުލޫފު
މަހުލޫފު މާލެ ސިޓީ މޭޔަރުކަމަށް ވާދަކުރައްވަނީ
ރައީސްގެ އަމަލުފުޅުން ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ ޑިމޮކްރަސީގެ ނިޒާމު ހަލާކުކޮށްލާ ކުރިއަށް ވަޑައިގަންނަވަން ބޭނުންފުޅުނުވާކަން - މަހްލޫފް
"ރައީސް ނަޝީދުގެ ނިންމެވުން ބަދަލުވެގެންދާނީ އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުންގެ ހިތުގައި އުފެދޭ ލޯތްބަކަށް ނޫނީ ބޮޑު ނަފްރަތަކަށް": މަހްލޫފް
ދަރަނި ދައްކާނެ ގޮތެއް ނޭނގިގެން އުޅޭ ފަރާތްތަކުން ވެރިކަމަށް ކުރިމަތިނުލުން ބުއްދިވެރި: މަހުލޫފު
އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުންނާއި ކެންޕެއިން ޓީމުތައް ވަރުގަދަކޮށް ތިއްބަވާ: މަޚުލޫފް
މުއިއްޒަށް ލިބިވަޑައިގަތީ ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ އެންމެ ގިނަ ވޯޓު، ސަރުކާރު ބަދަލުކުރަން ބޭނުންވާ ރައްޔިތަކު ދެވަނަ ބުރުގައި ވޯޓުލާން މަޑުނުކުރާނެ - މަހްލޫފް
އައްޑޫ އޮތްގޮތް ސާފު، އައްޑޫ އޮތްގޮތް ރައީސަށް ދެންނެވި މަރުޚަބާ އިން ދައްކައިދީފި - މަޚްލޫފް