ކ. މާލެ
|
24 އޯގަސްޓް 2022 | ބުދަ 08:14
ފޮފާނާ
ފޮފާނާ
ޓްރާންސްފާ މާކެޓު
ފޮފާނާ ހޯދުމަށް ޗެލްސީން ކުރި ބިޑެއް ލެސްޓާއިން ރިޖެކްޓުކޮށްފި
 
ޗެލްސީން ކުރި ބިޑު ރިޖެކްޓުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ލެސްޓާ ކޯޗު ބްރެންޑަން ރޮޖާސް ހަވާލާދީ މީޑިއާތަކުގައި ވަނީ ރިޕޯޓުކޮށްފައި

ލެސްޓާ ސިޓީއަށް ކުޅެމުން އަންނަ ފްރާންސްގެ ޒުވާން ޑިފެންޑަރު ވެސްލީ ފޮފާނާ ހޯދުމަށް ޗެލްސީން ކުރި ބިޑު އެ ޓީމުން ރިޖެކްޓުކޮށްފިއެވެ.

ޗެލްސީން އަންނަނީ އެ ޓީމުގެ ޑިފެންސް ވަރުގަދަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ރަނގަޅު ޑިފެންޑަރުން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. އަދި އެ މަގާމަށް ރަނގަޅު ކުޅުންތެރިން ހޯދަން ބޭނުންވާ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ތޯމަސް ޓުޗެލް މީގެ ކުރިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

Advertisement

އުމުރުން 21 އަހަރުގެ ޑިފެންޑަރު ހޯދުމަށް ޗެލްސީން ކުރި ބިޑު ރިޖެކްޓުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ލެސްޓާ ކޯޗު ބްރެންޑަން ރޮޖާސް ހަވާލާދީ މީޑިއާތަކުގައި ވަނީ ރިޕޯޓުކޮށްފައެވެ. ބިޑު ރިޖެކްޓުކުރި ކަމަށް ކޯޗު ބުނެފައިވާއިރު، ފޮފާނާ މިހާރު އަންނަނީ ލެސްޓާގެ 23 އަހަރުން ދަށުގެ ޓީމާއެކު ފަރިތަކުރުންތަކުގައި ބައިވެރިވަމުން ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވަނީ ބުނެފައެވެ. އެއީ ނިމުނު ހަފްތާގައި އޮތް ލެސްޓާގެ ފަރިތަކުރުންތަކުގައި އޭނާ އަށް ބައިވެރިނުވެވުމުންނެވެ.

ސެއިން-އެޓިއެން އިން ސީނިއަރ ކެރިއަރު ފެށި ފޮފާނާ ލެސްޓާ އަށް ބަދަލުވީ 2020 ވަނަ އަހަރުއެވެ. ލެސްޓާ އަށް ބަދަލުވި ފަހުން އޭނާ އަންނަނީ އެ ޓީމުގައި މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކަމުންނެވެ. ފޮފާނާ ވަނީ ލެސްޓާ އަށް ކުޅެދިން 52 މެޗުގައި އެއް ލަނޑު ޖަހާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
50%
0%
50%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް