ކ. މާލެ
|
22 އޯގަސްޓް 2022 | ހޯމަ 05:29
އިންޑިއާއަށް ފުރި ނޫސްވެރިން
އިންޑިއާއަށް ފުރި ނޫސްވެރިން
ޓްވިޓަރ
ނޫސްވެރިން ކުރިއެރުވުން
ތަމްރީނު ހޯދުމަށް ދިވެހި ނޫސްވެރިންގެ ޓީމެއް އިންޑިއާއަށް
 
ނޫސްވެރިން ފުރާފައި ވަނީ 8 ދުވަހުގެ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއްގައި
 
އެ ޕްރޮގްރާމްގައި ޖުމްލަ 20 ފަރާތަކުން ވަނީ ބައިވެރިވޭ
 
މި ތަމްރީނުގެ ބައިވެރިން އިންޑިއާގެ އެކި މީޑިއާތަކާއި، ސަރުކާރުގެެ އެކި އިސް މުއައްސަސާތަކަށް ޒިޔާރަތްކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައި

ތަޖްރިބާ އާއި ތަމްރީން ހާސިލްކުރުމުގެ ގޮތުން ދިވެހި ނޫސްވެރިންގެ ޓީމެއް އިންޑިއާއަށް ފުރައިފިއެވެ.

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް (އެމްއެމްސީ) އިން ބުނީ ނޫސްވެރިންގެ ޓީމެއް އިންޑިއާ އަށް ފުރާފައިވަނީ ދިވެހި މީޑިއާގެ މަސައްކަތްތެރިން ކުރިއެރުވުމަށް އެ ކައުންސިލުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ދަށުން، އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ އައިޓެކް ޕްރޮގްރާމްގެ އެހީގައި ލިބުނު ފުރުސަތެއްގައި ކަމަށެވެ.

އަދި މިއީ "އިން ސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ އޮފް އެޑިޓަރސް އެންޑް ޖާނަލިސްޓްސް އޮފް މޯލްޑިވްސް"ގެ ނަމުގައި އިންޑިއާގެ "އެމިޓީ ޔުނިވަރސިޓީ (ނޮއިޑާ)، އިން އިންތިޒާމްކުރާ ޕްރޮގްރާމެއް ކަމަށާއި އެއީ 8 ދުވަހުގެ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ކަމަށް ވެސް އެ ކައުންސިލުން ބުނެއެވެ.

އެމްއެމްސީއިން ބުނީ މިޕްރޮގްރާމަކީ މީޑިއާތަކުގެ އެޑިޓަރުންނާއި ނޫސްވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ ޕްރޮގްރާމެއް ކަމަށާއި މި ޕްރޮގްރާމްގައި ޖުމްލަ 20 ފަރާތަކުން ބައިވެރިވާ ކަމަށެވެ.

މި ތަމްރީނުގެ ބައިވެރިން އިންޑިއާގެ އެކި މީޑިއާތަކާއި، ސަރުކާރުގެެ އެކި އިސް މުއައްސަސާތަކަށް ޒިޔާރަތްކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދޭން އަރުވަނީ ވަރަށް "ސްކޯޕް" ދަށް ބޭފުޅުން
ކޮންމެ ހަފްތާއަކު ބާއްވާނެ ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން ނުބާއްވާތީ ކުރި ސުވާލަށް ވެސް މިސަރުކާރުގެ ޖަވާބެއް ނެތް
ނޫސްތައް ބްލޮކްކުރި އުސޫލެއް ސަރުކާރުގެ ތަރުޖަމާނަކަށްވެސް އެނގިވަޑައެއް ނުގަންނަވާ، ފުނިފުންޏަށް ނޫސްވެރިންގެ ސުވާލު!
ނޫސްތައް ބްލޮކްކުރުމާ ގުޅޭ ކުއްލި މައްސަލަ ބަލައިނުގަންނަން ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީގެ ޕީޖީ ލީޑަރު ވޯޓު ދެއްވީމަ ސަރުކާރުގެ ސްޓޭންޑު ސާފުވެއްޖެ: ޔައުޤޫބް
ސަރުކާރަށް މަހެއް ފުރުނުއިރު ފެންނަމުން މިދަނީ ނޫސްތައް ބްލޮކްކޮށް، ޤައުމު ނުބައި މިސްރާބަކަށް ދާ މަންޒަރު: ނިޔާޒް
ސަރުކާރާއި އިދިކޮޅު ސައިޓްތައް ބްލޮކްކުރުމަކީ އެއީ ނޫސްވެރިންނާއި ނޫސްތަކަށް ދޭ ބޮޑު ނުރައްކަލުގެ ރަނގަބީލެއް - އެމްޖީއޭ
2022 ވަނަ އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ނޫސްވެރިޔަކަށް، ރާއްޖެ ޓީވީގެ ލައިސާ ނޮމިނޭޓު ވެއްޖެ
މީޑިއާތަކަށް ޚާއްޞަ ވިލެޖަކާއި މީޑިއާ ކްލަބެއް މާލެ ސަރަހައްދުގައި ތަރައްޤީކުރަނީ