ކ. މާލެ
|
18 އޯގަސްޓް 2022 | ބުރާސްފަތި 07:11
ފިއުލް ޝެޑިއުލް
ފިއުލް ޝެޑިއުލް
ރާއްޖެއެމްވީ
އެސްޓީއޯއިން ތެޔޮ އަގުހެޔޮ ކުރުން
އެސްޓީއޯއިން ވިއްކާ ޑީސަލާއި ޕެޓްރޯލްގެ އަގު ހެޔޮކޮށްފި
 
ޕެޓްރޯލް ލީޓަރެއް ދެން ވިއްކާނީ 15.97ރ
 
ޑީސަލް ލީޓަރެއް ދެން ވިއްކާނީ 16.32ރ

އެސްޓީއޯއިން ވިއްކާ ޑީސަލާއި ޕެޓްރޯލުގެ އަގު ހެޔޮކޮށްފިއެވެ.

އެސްޓީއޯއިން ބުނީ ދުނިޔޭގެ މާކެޓްގައި މިހާރު ތެލުގެ އަގުތައް ދަށްވަމުން އަންނަ މިދަނޑިވަޅުގައި 18 އޮގަސްޓުން ފެށިގެން އެސްޓީއޯއިން ތެޔޮ ވިއްކާ އަގުތައް ހެޔޮކުރުމަށް ނިންމާފައިވާކަމަށެވެ. އެގޮތުން އެސްޓީއޯއިން އަގަށް ގެނައި ބަދަލަކީ:

ޑީސަލް ލީޓަރެއް 16.77ރ ން16.32ރ ށް

ޕެޓްރޯލް ލީޓަރެއް 16.55ރ ން15.97ރ ށް

އެސްޓީއޯއިން އެންމެފަހުން ތެލުގެ އަގު ބޮޑުކޮށްފައިވަނީ ޖޫން މަހުގެ ތެރޭގައެވެ. އޭގެކުރިން މިއަހަރުގެ މަރޗް މަހުގެ ތެރޭގައިވެސް ތެލުގެ އަގު ބޮޑުކޮށްފައިވެއެވެ.

އެސްޓީއޯއިން ބުނީ މުޅި ދުނިޔެ ލޮކްޑައުންކޮށްލި ކޮވިޑް-19 އާއި މިހާރު ހިނގަމުންދާ ރަޝިޔާ ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމަ އާ ގުޅިގެން ދުނިޔޭގެ އިގްތިޞާދަށް އަންނަނީ އެކަމުގެ ނޭދެވޭ އަސަރުކުރަމުންކަމަށެވެ. މިދަނޑިވަޅުގައި ދުނިޔޭގެ ތެލުގެ މާކެޓަށް ގިނަ ލޮޅުންތަކެއް އައިސް ފާއިތުވި 7 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ތެލުގެ އަގުތައް މަތިވެފައިނުވާ މިންވަރަށް އަގުތައް ވަނީ އުފުލިފައިކަމަށެވެ.

ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި ތެލުގެ އަގުތަކަށް މިއައި ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން އެސްޓީއޯއިން ތެޔޮ ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ގިނަ ގޮންޖެހުންތަކެއް ކުރިމަތިވިކަމަށް އެކުންފުނިން ބުނެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ސަރުކާރުގެ އެއްބާރުލުމާއެކު ރައްޔިތުންނަށް ތެޔޮ ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި އެސްޓީއޯއިން އަންނަނީ ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންކަމަށް އެކުންފުނިން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް