ކ. މާލެ
|
15 އޯގަސްޓް 2022 | ހޯމަ 14:35
މިނިސްޓަރު މަޚްލޫފް ޓީމަށް މަރުޙަބާ ވިދާޅުވަނީ
މިނިސްޓަރު މަޚްލޫފް ޓީމަށް މަރުޙަބާ ވިދާޅުވަނީ
އިސްލާމިކް ސޮލިޑާރިޓީ ގޭމްސް
ތާރީޚީ ކާމިޔާބީ ހޯދި ޓީޓީ ޓީމު ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ
 
ސޮލިޑާރިޓީ ގޭމްސްގެ އަންހެން ކެޓަގަރީގެ ސެމީ ފައިނަލްގައި ވާދަކޮށް، ރާއްޖެއިން ވަނީ ލޯ މެޑަލް ހޯދާފައި

ތުރުކީ ވިލާތުގެ ކޮންޏާގައި ކުރިއަށް ދާ އިސްލާމިކް ސޮލިޑާރިޓީ ގޭމްސްގައި ތާރީޚީ ކާމިޔާބެއް ހޯދި ޓޭބަލް ޓެނިސް (ޓީޓީ) ޓީމު ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެއެވެ.

ޓީޓީ ޓީމު ރާއްޖެ އައިސްފައިވަނީ ހޯމަ ދުވަހުގެ މެންދުރު ފަހުގެ ވަގުތެއްގައެވެ. ރަސްމީ އެއް ނަންބަރު ފާލަމުން ޓީމަށް މަރުޙަބާ ވިދާޅުވީ، ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަޙުމަދު މަޚްލޫފާއި، ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އަލްއުސްތާޛާ މާރިޔާ އަޙުމަދު ދީދީއެވެ. އެއަށްފަހު ޓީމު ވަނީ ރަސްމީ އިއްޒަތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހަށް ގެންގޮސްފައެވެ. ރައީސް އޮފީހުން ޓީމަށް މަރުޙަބާ ވިދާޅުވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙާއި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިސަލް ނަސީމްއެވެ.

ތާރީޚީ ކާމިޔާބީ ހޯދި ޓީޓީ އަންހެން ޓީމުގައި ހިމެނެނީ ފާތިމަތު ދީމާ އަލީ، އައިޝަތު ރަފާ ނާޒިމް، ފާތިމަތު ޖުމާނާ ނިލާމް އަދި، މަލާކް ބިންތި މުއިއްޒުއެވެ. މި ޓީމުން ވަނީ ސޮލިޑާރިޓީ ގޭމްސްގެ އަންހެން ކެޓަގަރީގެ ސެމީ ފައިނަލްގައި ވާދަކޮށް، ރާއްޖެއަށް ލޯ މެޑަލް ހޯދައިދީފައެވެ. މިއީ އިސްލާމިކް ސޮލިޑާރިޓީ ގޭމްސްއެއްގައި ރާއްޖެއަށް މެޑަލެއް ލިބުނު ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. ޓީޓީ ފިރިހެން ޓީމުގައި ހިމެނެނީ މޫސާ މުންސިފް، ޒީސްތު ނަސީމް، އިސްމާއިލް ޝައްފާން އަދި އަހްޔަރުއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގެ ޓީމުގައި ހިމެނޭ ރަފާ ވަނީ ސޮލިޑާރިޓީ ގޭމްސްގެ ޓީޓީ އަންހެން ސިންގަލްސްގެ ކުއާޓާ ފައިނަލްގައި ވާދަކޮށްފައެވެ. މީގެ އިތުރުން އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ބާމިންހަމްގައި ކުރިއަށް ދިޔަ ކޮމަންވެލްތު ގޭމްސްގެ ޓީޓީ އަންހެން ސިންގަލްސް ކެޓަގަރީން ރަފާ ވަނީ ގަދަ 32 ކުޅުންތެރިންހގެ ބުރުގައި ވާދަކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
50%
50%
ކޮމެންޓް