ކ. މާލެ
|
15 އޯގަސްޓް 2022 | ހޯމަ 07:12
ރެހެންދި ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުން ޖަމާއަތުގައި ނަމާދު ކުރަނީ
ރެހެންދި ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުން ޖަމާއަތުގައި ނަމާދު ކުރަނީ
ރެހެންދި ސްކޫލް
ރެހެންދި ސްކޫލުގައި ޖަމާއަތުގައި ނަމާދުކުރުން
ރެހެންދި ސްކޫލުގައި އަސްރު ނަމާދު ޖަމާއަތުގައި ކުރަން ފަށައިފި
 
އަސުރު ނަމާދު ޖަމާއަތުގައި ކުރަން ފަށާފައިވަނީ އާދީއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން

ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ރެހެންދި ސްކޫލުގައި އަސުރު ނަމާދު ޖަމާއަތުގައި ކުރަން ފަށައިފިއެވެ.

އެ ސްކޫލުން މެންދުރު ދަންފަޅީގައި ކިޔަވާ ގްރޭޑުތަކުގެ ބެލެނިވެރިންނަށް ފޮނުވި މެމޯއެއްގައި ބުނީ އާދީއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން އެ ގްރޭޑުތަކުގެ ދަރިވަރުން ސްކޫލަށް ފޮނުވާއިރު ހަތަރު ކަމަކަށް ސަމާލުކަން ދޭން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން، އާދީއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން ސްކޫލުގައި ކިޔަވާ ކޮންމެ ދުވަހަކު އެ ސްކޫލުގައި އަސްރު ނަމާދު ޖަމާއަތުގައި ކުރުން އޮންނާނެ ކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ރެހެންދި ސްކޫލުގައި މެންދުރު ދަންފަޅީގައި ކިޔަވާ ގްރޭޑްތަކަކީ 2،3،4،5 އަދި 6 އެވެ. މި ގްރޭޑްތަކުގެ ދަރިވަރުން މެންދުރު ސްކޫލަށް ދާއިރު މެންދުރު ނަމާދު ކުރުވާފައިވާ ފޮނުވުމަށް ސަމާލުވުމަށް އެސްކޫލުން ވަނީ އެދިފައެވެ. އަދި ސްކޫލަށް ފޮނުވާއިރު އެ ދަރިވަރުން ވުޟޫ ކުރުވާފައި ފޮނުވުމަށް ވެސް ވަނީ އެދިފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ދަރިވަރުން ނަމާދު ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ކަމަށްވާ މުސައްލަ އާއި ނަމާދު ދޮޅިއާއި ބޫޓު ލުމަށް ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅެއް ނޫން އިތުރު ކޮތަޅެއް ގެންދިއުމަށް ވެސް އެ ސްކޫލުން ވަނީ އެދިފައެވެ. އަދި ދަރިވަރުން ސްކޫލަށް ދާއިރު ބޭނުން ކުރާ އިސްޓާކީނަކީ ނަމާދު ކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ، ތާހިރު އިސްޓާކީނެއްކަން ޔަގީން ކުރުމަށް ވެސް ރެހެންދި ސްކޫލުން ވަނީ ބެލެނިވެރިންނަށް އަންގާފައެވެ.

ސްކޫލްތަކުގެ ދަންފަޅިތައް އޮންނަގޮތުން ނަމާދު ވަގުތު ސްކޫލުގައި ދަރިވަރުން އުޅޭނީ ހަމައެކަނި އަސްރު ނަމާދު ވަގުތުގައެވެ. ހެނދުނުގެ ދަންފަޅީގެ ކުދިން މެންދުރު ނަމާދަށް ސްކޫލް ނިމޭއިރު މެންދުރު ދަންފަޅީގެ ކުދިން ސްކޫލަށްދާނީ މެންދުރު ނަމާދަށްފަހުއެވެ. އަދި މަޣުރިބު ނަމާދު ވަގުތަށް މެންދުރު ދަންފަޅީގެ ކުދިންގެ ކިޔެވުން ނިމޭނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް