ކ. މާލެ
|
10 ފެބްރުއަރީ 2023 | ހުކުރު 10:27
ޗެމްޕިއަން ރެހެންދި ސްކޫލް ޓީމް އުފާފާޅުކުރަނީ
ޗެމްޕިއަން ރެހެންދި ސްކޫލް ޓީމް އުފާފާޅުކުރަނީ
އެފްއޭއެމް
އިންޓަރ ސްކޫލް ފުޓްބޯޅަ
އިންޓަރ ސްކޫލް ފުޓްބޯޅަ: 17 އަހަރުން ދަށުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ރެހެންދި ސްކޫލަށް
 
ރެހެންދި ސްކޫލް މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ ފަހަތުން އަރާ ދެ ލަނޑު ޖަހައިގެން

އިންޓަރ ސްކޫލް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ 17 އަހަރުން ދަށުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ރެހެންދި ސްކޫލް ހޯދައިފިއެވެ.

ރެހެންދި ސްކޫލް ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ ކުޅުނު ފައިނަލްގައި 2-1 ން ކަލާފާން ސްކޫލް ބަލިކޮށްގެންނެވެ. ރެހެންދި ސްކޫލުން މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ ކަލާފާނުން ފުރަތަމަ ގޯލް ޖަހާ ކުރިހޯދާފައިވަނިކޮށް ފަހަތުން އަރާ ދެ ގޯލް ޖަހައިގެންނެވެ. މެޗުގެ 18 ވަނަ މިނެޓުގައި ފުރަތަމަ ލަނޑުޖަހާ ކަލާފާން ސްކޫލަށް ކުރިހޯދައިދިނީ މުހައްމަދު މީކާއީލް އަބުދުالله މަސްއޫދުއެވެ. ރެހެންދި ސްކޫލުން ނަތީޖާ ހަމަހަމަކުރީ 35 ވަނަ މިނެޓުގައި ޝާއިން އިބްރާހީމް ރަމީޒު ޖެހި ލަނޑުންނެވެ. ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިދިން ލަނޑު 41 ވަނަ މިނެޓްގައި ޖެހީ އަބުދުލް އައްވާލް މައުރޫފްއެވެ.

މުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކީ ރެހެންދި ސްކޫލްގެ އަހުމަދު އަކްމަލް ނިޒާމްއެވެ. އެންމެ ގިނަ ލަނޑު ޖަހައިގެން ރަންބޫޓް ހޯދީ ޣާޒީ ސްކޫލްގެ އަހުމަދު އަޒްލާން އަލީއެވެ. މުބާރާތުގައި އޭނާ 12 ގޯލް ޖެހިއެވެ. މުބާރާތުގެ ފެއަރޕްލޭ ޓީމަކީ ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
43%
0%
57%
0%
0%
ކޮމެންޓް