ކ. މާލެ
|
6 ޑިސެންބަރ 2023 | ބުދަ 10:05
އަރބަންކޯގެ މުވައްޒަފުން ރެހެންދި ސްކޫލު ބޭރުގައި ކެނޮޕީ ހަދަނީ
އަރބަންކޯގެ މުވައްޒަފުން ރެހެންދި ސްކޫލު ބޭރުގައި ކެނޮޕީ ހަދަނީ
އަރބަންކޯ
އަރބަންކޯ
އަރބަންކޯއިން ރެހެންދި ސްކޫލް ބޭރުގައި ބެލެނިވެރިން މަޑުކޮށްގެން ތިބޭ ކެނޮޕީއެއް ހަދަނީ
 
މިއީ އަރބަންކޯގެ ސީއެސްއާރުގެ ދަށުން ކުރާ މަސައްކަތެއް

ރެހެންދި ސްކޫލްގެ ބޭރުގައި ބެލެނިވެރިން އާންމުކޮށް މަޑޮކޮށްގެން ތިބޭ ސަރަހައްދު ހިޔާކުރަމަށް ކެނޮޕީއެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް އަރބަންކޯއިން ފަށައިފިއެވެ.

އެ ކުންފުނިން ބުނީ މިއީ އެ ސްކޫލްގެ އެދުމުގެ މަތިން އަރބަންކޯގެ އިޖުތިމާއީ ޒިންމާގެ ދަށުންގެ ކުރިއަށްގެންދާ މަސައްކަތެއް ކަމަށެވެ. މީގެ ސަބަބުން ދަރިވަރުން ގެންގޮސް އަދި ބަލައި ދާ ބެލެނިވެރިންނަށް މޫސުން ގޯސްވާ ދުވަސްތަކާއި ހޫނު ގަދަ ދުވަސްވަރު ހިޔަލުގައި މަޑުކޮށްލެވޭނެ ގޮތެއް ފަހިކޮށްދެވޭނެ ކަމަށް އަރބަންކޯއިން ބުންޏެވެ.

Advertisement

އަރބަންކޯގެ އަންނަނީ ހުޅުމާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނާއި، ހުޅުމާލޭގައި ޤާއިމުކޮށްފައިވާ އެކި އޮފީސް އަދި ސަރުކާރު ވުޒާރާތަކަށް ބޭނުންވާނެ ގިނަ ކަންތައްތަކެއް އެ ކުންފުނީގެ އިޖުތިމާއީ ޒިންމާގެ ދަށުން ކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން، މިފަދަ ކަންކަން ކުރުމުގައި ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ސްކޫލުތަކަށް އަބަދުވެސް ހާއްސަ އަހައްމިއްޔަތު ކަމެއް ދީގެން ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ވަނީ ކުރެވިފައިވާކަން އެ ކުންފުނިން ފާހަގަކުރެއެވެ.

އަރބަންކޯއިން ބުނީ އެ ކުންފުނިން އަބަދުވެސް ރައްޔިތުންގެ ލާބަ އާއި މަންފާ އަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެ ކުންފުނިން ދެމުންގެންދާ ހިދުމަތްތަކުގެ އިތުރުން، ހުޅުމާލޭގައި ޤާއިމު ކުރެވިފައިވާ ސަރުކާރުގެ އެކި ވުޒާރާތަކާއި، އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ހިންގަމުން ގެންދާ ވިޔަފާރިތަކަށް ހުރި އުނދަގޫތައް ބަލައި، ހައްލު ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަޔް ކުރާނެ ކަމަށް ވެސް އެ ކުންފުނިން ބުނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް