ކ. މާލެ
|
15 އޯގަސްޓް 2022 | ހޯމަ 00:34
ކްލަބު ޓީނެޖު
ކްލަބު ޓީނެޖު
އެފްއޭއެމް
ދެވަނަ ޑިވިޝަން
ކުޑަހެންވޭރު ބަލިކޮށް ޓީނޭޖު ފައިނަލަށް
 
ޓީނޭޖުން މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން
 
ފައިނަލް މެޗު އޮންނާނީ މި މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހު

މިހާރު ކުރިއަށްދާ އެފްއޭއެމް ދެވަނަ ޑިވިޝަން ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލްގެ ފަހު ޖާގަ ކްލަބު ޓީނޭޖުން ކަށަވަރުކޮށްފިއެވެ.

މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުގައި އާދީއްތަ ދުވަހުގެރޭ ޓީނޭޖު ބައްދަލުކުރީ ކުޑަ ހެންވޭރު ޔުނައިޓެޑާއެވެ. ގަލޮޅު ދަނޑުގައި ކުޅުނު މި މެޗު ޓީނޭޖުން ކާމިޔާބުކުރީ ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެންނެވެ. މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތު ހަމަވިއިރު އެއްވެސް ޓީމަކަށް ލަނޑެއް ނުޖެހެއެވެ. ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން ޓީނޭޖު ކުރިހޯދީ 4-1ންނެވެ.

ޓީނޭޖުން ޖެހި ހަތަރު ޕެނަލްޓީވެސް އެޓީމުން ވަނީ ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. ޓީނޭޖުގެ ޕެނަލްޓީތައް ޖެހީ ބިދޭސީ ކުޅުންތެރިޔާ އަހުމަދު މަހުމޫދު، ޖައިލަމް އަހުމަދުގެ އަދި ނާހިލް އަލީގެ އިތުރުން ސަދީރްދިންއެވެ. ކުޑަ ހެންވޭރުން ތިން ޕެނަލްޓީ ޖެހިއިރު މުހައްމަދު ތިލްމީޒްއާއި ސާދް ހޮސާމެލްދިން ޖެހި ޕެނަލްޓީ ވަނީ ނާކާމިޔާބުވެފައެވެ. ކުޑަ ހެންވޭރުން ޕެނަލްޓީ ކާމިޔާބުކުރީ ޝަހީމް އަބްދުލް ގާދިރުއެވެ.

މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގައި ޓީނޭޖު ވާދަކުރަން ޖެހޭނީ ބުރު ސްޕޯޓްސް ކްލަބާއެވެ. ބުރުން ވަނީ ފުރަތަމަ ސެމީ ފައިނަލުގައި ނިއުރޭޑިއެންޓް ސްޕޯޓްސް ކްލަބުގެ މައްޗަށް ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން ކުރިހޯދާފައެވެ. ފައިނަލް މެޗު އޮންނާނީ މި މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހުގެ ހަވީރު 16:00 ގައި ގަލޮޅު ދަނޑުގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 11 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް