ކ. މާލެ
|
14 އޯގަސްޓް 2022 | އާދީއްތަ 17:07
އެމްއެމްއޭގެ ފައިނޭންޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ޔުނިޓް (އެފްއައިޔޫ)ގެ ކުރީގެ ވެރިޔާ އިބްރާހީމް އާތިފް ޝަކޫރު
އެމްއެމްއޭގެ ފައިނޭންޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ޔުނިޓް (އެފްއައިޔޫ)ގެ ކުރީގެ ވެރިޔާ އިބްރާހީމް އާތިފް ޝަކޫރު
ގޫގުލް
އެމްއެމްޕީއާރްސީ ޚިޔާނާތް
އާތިފް ޝަކޫރުގެ މައްޗަށް ކުރާ ދައުވާ، މަދަނީ މިންގަނޑުން ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ
 
އެފްއައިޔޫއަށް ލިބިފައިވާ އެސްޓީއާރްގައި، މަނީ ލޯންޑަރިންގ އަދި ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސްކުރުމާމެދު ޝައްކުކުރެވޭ ކަންތައްތަކެއް ހިމެނިފައިވޭ
 
ޝަރީއަތުގެ ކުރީގެ ހުށައެޅުންތަކަށް ދެފަރާތަށްވެސް 10 ދުވަހުގެ ފުރުސަތެއް ދެއްވި
 
ދެން މި މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމެއް އޮންނާނީ އޯގަސްޓު މަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހު

އެމްއެމްއޭގެ ފައިނޭންޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ޔުނިޓް (އެފްއައިޔޫ)ގެ ކުރީގެ ވެރިޔާ އިބްރާހީމް އާތިފް ޝަކޫރާ ދެކޮޅަށް އުފުލާފައިވާ މަނީ ލޯންޑަރިންގ، އަދި ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސްކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ގާނޫނާ ޚިލާފުވިކަމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ މަދަނީ މިންގަނޑުން ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވައިފިއެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި މި މައްސަލަ ބައްލަވަނީ އެ ކޯޓުގެ އިސްގާޒީ އަހުމަދު ޝަކީލްއެވެ.

މި މައްސަލައިގެ އެންމެ ފަހުން އަޑުއެހުމެއް ބާއްވާފައިވަނީ 14 ފެބްރުއަރީ 2022ގައެވެ. އެ ދުވަހު މައްސަލަ ބައްލަވާ ގާޒީ ވަނީ، މި މައްސަލައިގެ ދެން އޮންނަ އަޑުއެހުމެއްގައި އޮންނާނީ ހެތްކާގުޅޭގޮތުން ވާހަކަ ދެއްކުމާއި މަދަނީ މިންގަނޑުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމެވުންކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. 

އާދިއްތަ ދުވަހުގެ އަޑުއެހުމުގައި ދިފާއުން ވަނީ ހެކި ހާމަ ކުރުމުގެ އަމުރާގުޅޭގޮތުން ގޮތެއް ނިންމެވުމަށް އެދިފައެވެ. ނަމަވެސް އެއީ ޝަރީއަތުގެ ކުރީގެ މަރުހަލާގައި ހުށައެޅިދާނެ ކަމެއްކަން ދައުލަތުން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

މި އަޑުއެހުމުގައި އިސްގާޒީ ޝަކީލު ވަނީ، އާތިފްގެ މައްޗަށް ކުރާ ދައުވާތައް މަދަނީ މިންގަނޑުން ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައެވެ.

Advertisement

އޭގެ އިތުރުން، ޝަރީއަތުގެ ކުރީގެ ހުށައެޅުންތަކަށް ދެފަރާތަށްވެސް 10 ދުވަހުގެ ފުރުސަތެއް ގާޒީ ވަނީ މި އަޑުއެހުމުގައި ދެއްވާފައެވެ.

ދެން މި މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމެއް އޮންނާނީ އޯގަސްޓު މަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

އެމްއެމްޕީއާރުސީން ދައުލަތަށް ވަންނަންޖެހޭ ފައިސާ އެސްއޯއެފްގެ އެކައުންޓްތަކަށް ޖަމާކޮށް، އެ ފައިސާއިން މަނީ ލޯންޑަރިންގކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މުއާމަލާތްތައް ހިންގިއިރު އެކަން ފުލުހުންނަށް ނުފޮނުވަން ނިންމެވީ އާތިފް ޝަކޫރުކަން އޭސީސީގެ ތަހުގީގުގަށްފަހު ނެރުނު ރިޕޯޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

އެގޮތުން އެފްއައިޔޫއަށް ލިބިފައިވާ އެސްޓީއާރްގައި، މަނީ ލޯންޑަރިންގ އަދި ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސްކުރުމަށް ޝައްކުކުރެވޭ ކަންތައްތަކެއް ހިމެނިފައި ވީނަމަވެސް، އެ ރިޕޯޓް ފުލުހުންގެ އިދާރާއަށް ނުފޮނުވަން ނިންމާފައިވަނީ އާތިފް ޝަކޫރުކަން އޭނާގެ އިއުތިރާފުންނާއި ތަހުގީގުން ހާމަވާކަމަށް އޭސީސީގެ ރިޕޯޓްގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް