ކ. މާލެ
|
14 އޯގަސްޓް 2022 | އާދީއްތަ 11:36
ގޭމްސްގައި ދިވެހި އެތުލީޓެއް ފަތަނީ
ގޭމްސްގައި ދިވެހި އެތުލީޓެއް ފަތަނީ
އެމްއޯސީ
އިސްލާމިކް ސޮލިޑާރިޓީ ގޭމްސް
100 މީޓަރުގެ ފްރީސްޓައިލް ރިލޭގެ ޤައުމީ ރެކޯޑު ސްވިމިން ޓީމުން މުގުރާލައިފި
 
މިއަހަރުގެ ޓީމު ރެކޯޑު މުގުރާލީ ކުރީގެ ޓައިމިންއަށްވުރެ ނުވަ ސިކުންތު އަވަހަށް ރިލޭ ނިންމައިގެން

އިސްލާމިކް ސޮލިޑާރިޓީ ގޭމްސްގައި ވާދަކުރާ ސްވިމިން ޓީމުން ހަތަރެއް ގުނަ 100 މީޓަރުގެ ފްރީ ސްޓައިލް ޤައުމީ ރެކޯޑު މުގުރާލައިފިއެވެ.

ރެކޯޑު މުގުރާލި ރާއްޖޭގެ ޓީމުގައި ހިމެނެނީ އަލީ އިމާން, އިބްރާހިމް މައިޝަން ޝަމީން، ޙުސެއިން ހާއިޝް ޙަސަން އަދި ޢަބްދުﷲ މައިޝަން ޝަމީމްއެވެ. މި ޓީމުން ވަނީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ކުރިއަށް ދިޔަ ހަތަރެއް ގުނަ 100 މީޓަރުގެ ފްރީ ސްޓައިލް ރިލޭ 4:01:23 އިން ނިންމާފައެވެ.

Advertisement

މީގެ ކުރިން މި ރެކޯޑު އޮތީ 2018 ވަނަ އަހަރު އޮތް 18 ވަނަ އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި ވާދަކުރި ޓީމުގެ އަތުގައެވެ. އެ އަހަރު ރެކޯޑު ހެދި ޓީމުގައި ހިމެނެނީ، މިއަހަރު ވާދަކުރި ޓީމުގައި ހިމެނޭ އިމާން އާއި ހާއިޝްގެ އިތުރުން މުބާލް އައްޒާމް އިބްރާހިމް އަދި ޙަސަން އަޝްރަފްއެވެ. މިއަހަރުގެ ޓީމު ރެކޯޑު މުގުރާލީ ކުރީގެ ޓައިމިންއަށްވުރެ ނުވަ ސިކުންތު އަވަހަށް ރިލޭ ނިންމައިގެންނެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހު ކުރިއަށް ދިޔަ އެހެނިހެން އިވެންޓުތަކަށް ބަލާއިރު، އަންހެން 50 މީޓަރުގެ ބްރެސްޓްސްޓްރޯކްގެ ހީޓު އެކެއްގައި ޒައިނަބް ޢަބްދުﷲ ޝަފީގް ވާދަކުރި އިރު، އަންހެން 100 މީޓަރުގެ ބްރެސްޓްސްޓްރޯކްގެ ދެ ވަނަ ހީޓުގައި އައިޝަތު އުލްޔާ ޝާއިޤް ވަނީ ވާދަކޮށްފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ފިރިހެން 100 މީޓަރުގެ ބަޓަފްލައިގެ ދެ ވަނަ ހީޓުގައި ރާއްޖޭގެ ދާއިން އަޙުމަދު ޝަގީފް އާއި ނާވީ ވަނީ ވާދަކޮށްފައެވެ. ފިރިހެން 50 މީޓަރުގެ ބްރެސްޓްސްޓްރޯކްގެ ތިން ވަނަ ހީޓުގައި ވާދަކުރީ ހާއިޝް އާއި މައިޝަންއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް