ކ. މާލެ
|
13 އޯގަސްޓް 2022 | ހޮނިހިރު 23:26
މެރިން އެކްސްޕޯގެ އުރީދޫގެ ސްޓޯލްގައި ބަހައްޓާފައިވާ ޑިވައިސްތައް
މެރިން އެކްސްޕޯގެ އުރީދޫގެ ސްޓޯލްގައި ބަހައްޓާފައިވާ ޑިވައިސްތައް
ރާއްޖެއެމްވީ
މެރިން އެކްސްޕޯ 2022
އުރީދޫގެ ތަފާތު ފެނިލުމެއް: މި ފަހަރު ޓްރެކިން ޑިވައިސްތަކާއި އެކު!
 
އުރީދޫ އިން ވަނީ މެރިން އެކްސްޕޯގައި ޓެލެފޯނިކް ސިސްޓަމާއި ސެޓް ފޯނުތައް ވެސް ދައްކާލާފަ
 
ކެމެރާ ސިސްޓަމްތަކާއި އުރީދޫގެ ފަސޭހަ މެރިން ޕެކޭޖުތަކުގެ މައުލޫމާތު އުރީދޫ އިން ވަނީ އެ އެކްސްޕޯގައި ހިއްސާކޮށްފައި

އުރީދޫ އިން ޓްރެކިން ޑިވައިސްގެ ޚިދުމަތް ލިބޭކަން ގިނަ ބަޔަކަށް ނޭނގޭ ކަމަށާއި މެރިން އެކްސްޕޯގައި ބައިވެރިވުމުން އުރީދޫގެ އެ ޚިދުމަތަށް އާންމުން ހޭލުންތެރިކޮށް، އެ ޚިދުމަތްތަކާއި މެދު އާންމުންނަށް މައުލޫމާތު ދިނުމަށް ކާމިޔާބު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައިވާ ކަމަށް އުރީދޫ އިން ބުނެފިއެވެ.

7 ވަނަ މެރިން އެކްސްޕޯގެ ތަޖުރިބާ އާއި މެދު "ރާއްޖެ އެމްވީ" އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން އުރީދޫގެ މެނޭޖަރ އެންޓަރ ޕްރައިސަސް އިސްމާއިލް އައިމަން ހަސަން ވިދާޅުވީ މި ފަހަރުގެ އެކްސްޕޯގައި އުރީދޫ އިން ވެސަލް ޓްރެކް ކުރާނެ ޑިވައިސްތައް ދައްކާލާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެ ޑިވައިސްތަކުން އެއްގަމާއި މޫދުގައި ދަތުރުކުރާ އިންޖީނުލީ އުޅަނދުތައް ޓްރެކް ކުރެވޭނެ ކަމަށާއި، ކަނޑުގެ ބޭރު ސަރަހައްދަށް ދާވަރަކަށް އުޅަނދުތައް ޓްރެކް ކުރުމަށް ސެޓެލައިޓްގެ އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާކަން އޭނާ ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

އުރީދޫ އިން ވަނީ މެރިން އެކްސްޕޯގައި ޓެލެފޯނިކް ސިސްޓަމާއި ސެޓް ފޯނުތައް ވެސް ދައްކާލާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ކެމެރާ ސިސްޓަމްތަކާއި އުރީދޫގެ ފަސޭހަ މެރިން ޕެކޭޖުތަކުގެ މައުލޫމާތު އުރީދޫ އިން ވަނީ އެ އެކްސްޕޯގައި ހިއްސާކޮށްފައެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
100%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް