ކ. މާލެ
|
13 އޯގަސްޓް 2022 | ހޮނިހިރު 19:49
ގްރީންގެ ކުޅުންތެރިން އުފާފާޅުކުރަނީ
ގްރީންގެ ކުޅުންތެރިން އުފާފާޅުކުރަނީ
އެފްއޭކަޕް
ޕެނަލްޓީގައި ޓީސީ ބަލިކޮށް، ގްރީން ސެމީއަށް!
 
ސެމީގައި ގްރީން ވާދަކުރަންޖެހޭނީ މާޒިޔާއާ

ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން ޓީސީ ބަލިކޮށް, އެފްއޭކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ސެމީފައިނަލުން ކްލަބް ގްރީން ސްޓްރީޓްސް ޖާގަހޯދައިފިއެވެ.

ކްއާޓަރ ފައިނަލް މެޗު ގްރީން ސްޓްރީޓްސްއިން ކާމިޔާބުކުރީ 90 މިނިޓް ނިމުނުއިރު 1-1ން ދެޓީމް އެއްވަރުވުމުން، ނަތީޖާ ނެރުމަށް ކުޅުނު 15 މިނިޓްގެ ދެހާފްގައިވެސް ނަތީޖާއަށް އިތުރު ބަދަލެއް ނައުމުން، ޕެނަލްޓީ ޖަހައި ކުރިހޯދައިގެންނެވެ. ޕެނަލްޓީގައި ގްރީން ކުރިހޯދީ 4-3ންނެވެ. މެޗުގެ 90 މިނިޓްގައި ފުރަތަމަ ލަނޑުޖަހައި ކުރިހޯދީ ޓީސީންނެވެ. ޓީސީއަށް ލަނޑު ޖަހައިދިނީ އުމަރު ހޮސަމް ސަލާހުއެވެ. ގްރީންއަށް މެޗުގެ ނަތީޖާ ހަމަހަމަކޮށްދިނީ ޕުލަޓޯވްއެވެ.

ޕެނަލްޓީގައި ގްރީން ކާމިޔާބު ހޯދުމުގެ އެންމެ ބޮޑު ހިއްސާއެއް ވީ ދެ ޕެނަލްޓީ މަތަކުރި ޕާކިސްތާން ކީޕަރު ސާގިބު ހަނީފްއެވެ. ޓީސީގެ ގޯލް ބެލެހެއްޓި ސްރީލަންކާ ކީޕަރު ސުޖަން ވަނީ ގްރީންގެ ދެވަނަ ޕެނަލްޓީ މަތަކޮށްފައެވެ. އެއީ އަންސަރު އިބްރާހީމް ފޮނުވާލި ޕެނަލްޓީއެވެ. ސާގިބު މަތަކުރީ ގްރީންގެ ދެވަނަ ޕެނަލްޓީއާއި ފަސްވަނަ ޕެނަލްޓީއެވެ. ޓީސީއަށް ނާކާމިޔާބުވީ ކެޕްޓަން މުހައްމަދު ސާދު ނިޒާރުއާއި މުހައްމަދު އަޖުފާންގެ ޕެނަލްޓީއެވެ. ގްރީން ސެމީފައިނަލަށް ގެންގޮސްދިން ޕެނަލްޓީ ކާމިޔާބުކުރީ ކެޕްޓަން ރިލްވާން ވަހީދުއެވެ.

ސެމީފައިނަލްގައި ގްރީން ވާދަކުރާނީ މާޒިޔާއާއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް