ކ. މާލެ
|
13 އޯގަސްޓް 2022 | ހޮނިހިރު 11:17
ގަދަ 30 ގައި މެސީ ނެތުމުން މިގޭލް ބްލަޒްކެޒް ވަނީ ފާޑު ކިޔާފައި
ގަދަ 30 ގައި މެސީ ނެތުމުން މިގޭލް ބްލަޒްކެޒް ވަނީ ފާޑު ކިޔާފައި
ރާއްޖެ އެމްވީ
ބެލޮންޑިއޯ އެވޯޑު 2022
"ބެލޮންޑިއޯ އެވޯޑުގެ ގަދަ 30 ގައި މެސީ ނެތުމަކީ ފުޓުބޯޅައަށް ކުރި މަލާމާތެއް"
މެސީ އަށް ބެލޮންޑިއޯ އެވޯޑު ނުދެވިދާނެ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ގަދަ 30 ކުޅުންތެރިންގެ ލިސްޓުގައި މެސީ ނުހިމެނުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު ބޭއިހްތިރާމެއް

ފްރާންސް ފުޓުބޯޅައިން ދޭ ބެލޮންޑިއޯ އެވޯޑުގެ ނޮމިނޭޝަންގެ ގަދަ 30 ގައި އާޖެންޓީނާގެ ކެޕްޓަން ލިއޮނެލް މެސީ ނުހިމެނުމަކީ ފުޓުބޯޅައަށް ކުރި މަލާމާތެއް ކަަމަށް ބުނެ ސްޕެއިންގެ ނޫސްވެރިޔަކު އެކަމަށް ފާޑު ކިޔައިފިއެވެ.

ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ފްރާންސް ފުޓުބޯޅައިން ވަނީ ބެލޮންޑިއޯ އެވޯޑަށް ވާދަކުރާ ކުޅުންތެރިން ހާމަކޮށްފައެވެ. ފުރަތަމަ ހާމަކޮށްފައިވަނީ 30 ކުޅުންތެރިންނެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ބެލޮންޑިއޯ އެވޯޑު އެންމެ ގިނަ ފަހަރު ހޯދާފައިވާ މެސީ ހިމެނިފައެއް ނުވެއެވެ. މިއީ ގިނަ ބަޔަކަށް ސިހުން ގެނުވި ކަމަށް ވަނީވެފައެވެ. މިފަހަރުގެ އެވޯޑުގެ ނޮމިނޭޝަންގައި މެސީ ނުހިމެނުމާއެކު، މިއީ 2005 ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުން މެސީ މި އެވޯޑަށް ނޮމިނޭޓްނުވެ ދިޔަ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

މިކަމާ ގުޅިގެން ސްޕެއިންގެ ނޫސްވެރިޔާ މިގޭލް ބްލަޒްކެޒް ވަނީ ފާޑު ކިޔައި ޓުވީޓެއްކޮށްފައެވެ. އެ ޓުވީޓުގައި އޭނާ ބުނީ ބެލޮންޑިއޯ އެވޯޑަށް ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ލިސްޓުން މެސީ ބާކީ ވުމަކީ ފުޓުބޯޅައަށް ކުރި މަލާމާތެއް ކަމަށެވެ. އިތުރަށް އޭނާ ބުނީ، މެސީ އަށް ބެލޮންޑިއޯ އެވޯޑު ނުދެވިދާނެ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ގަދަ 30 ކުޅުންތެރިންގެ ލިސްޓުގައި މެސީ ނުހިމެނުމަކީ ކުރެވުނު ވަރަށް ބޮޑު ބޭއިހްތިރާމެއް ކަމަށެވެ.

މީގެ ކުރިން އަހަރަކު އެއް ފަހަރު ބެލޮންޑިއޯ އެވޯޑު ދޭ ގޮތަށް އޮތް ނަމަވެސް، މިއަހަރުގެ މާރޗު ފަހު ވަނީ އެ ފޯމެޓު ބަދަލުކޮށްފައެވެ. އައު ފޯމެޓުގެ ދަށުން ބެލޮންޑިއޯ އެވޯޑު ދޭނީ ސީޒަނަކު އެއް ފަހަރުއެވެ. މިދިޔަ ސީޒަނުގައި ޕީއެސްޖީއަށް ކުޅެދިން 34 މެޗުގައި މެސީއަށް ޖެހުނީ 11 ލަނޑެވެ. ޕީއެސްޖީއާއިއެކު މިދިޔަ ސީޒަންގައި ކާމިޔާބުކުރެވުނީ ފްރާންސް ލީގު އެކަންޏެވެ.

މެސީ އަކީ ބެލޮންޑިއޯ އެވޯޑު އެންމެ ގިނަ ފަހަރު ހޯދި ކުޅުންތެރިޔާއެވެ. އޭނާ ވަނީ 2009، 2010، 2011، 2012، 2015، 2019 އަދި 2021 ގައި ބެލޮންޑިއޯ އެވޯޑު ހޯދާފައެވެ. މިއީ މި އެވޯޑު ހޯދާފައިވާ ރެކޯޑު އަދަދެކެވެ. އަދި މެސީއަކީ ޖެހިޖެހިގެން އެންމެ ގިނަ ފަހަރު މި އެވޯޑު ހޯދި ވެސް ކުޅުންތެރިޔާއެވެ. މެސީއާއި އެންމެ ގާތުން ގިނަ ފަހަރު މި އެވޯޑު ހޯދީ ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯއެވެ. ރޮނާލްޑޯ ވަނީ ފަސް ފަހަރު އެވޯޑު ހޯދާފައެވެ. މިއަހަރުގެ ބެލޮންޑިއޯ އެވޯޑު ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު އޮންނާނީ އަންނަ އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ 17 ގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
21%
14%
7%
14%
14%
29%
ކޮމެންޓް