ކ. މާލެ
|
12 އޯގަސްޓް 2022 | ހުކުރު 16:17
އެސްޓީއޯގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ ހުސެއިން އަމްރު
އެސްޓީއޯގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ ހުސެއިން އަމްރު
ރާއްޖެ އެމްވީ
އެސްޓީއޯގެ ޑިޖިޓަލް ބޭންކް
ޑިޖިޓަލް ބޭންކު އޮޕަރޭޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސަށް މިއަހަރުގެ ފަހުކޮޅު ހުށައަޅާނަން: އަމްރު
 
ލައިސަންސް ލިބޭތާ 6 މަސްދުވަހުގެތެރޭ ޙިދުމަތް ދޭން ފަށާނަން

ޑިޖިޓަލް ބޭންކު އޮޕަރޭޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް އަށް މިއަހަރުގެ ފަހުކޮޅު ހުށައަޅުއްވާނެ ކަމަށް އެސްޓީއޯގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ހުސެއިން އަމްރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ހުކުރު ދުވަހު ކުރެއްވި ޓުވީޓް އެއްގައި އަމްރު ވިދާޅުވީ އެމްއެމްއޭ އިން އިސްލާހުކުރަން އެންގި ކަންކަން ރަނގަޅުކުރުމަށްފަހު ލައިސަންސް އަށް އެދި މިއަހަރު ފަހުކޮޅު ހުށައަޅުއްވާނެ ކަަމަށެވެ. އަދި އެ ލައިސަންސް ލިބޭތާ 6 މަސްދުވަހުގެތެރޭ ޙިދުމަތް ދޭން ފަށާނެ ކަމަށް އަމްރު ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

އެކުންފުނިން މި ބޭންކް ޤާއިމުކުރުމަށް މިދިޔަ އަހަރު ފަހުކޮޅުވެސް ލައިސަންސް އަށް އެދި އެމްއެމްއޭއަށް ހުށަހެޅިއެވެ. ނަމަވެސް އެކަމުގައި އެމްއެމްއޭއިން ވަނީ އިސްލާހު ކުރަންޖެހޭ ބައެއް ކަންކަން ފާހަގަކޮށް ލައިސަންސް އެވަގުތު ނުދޭން ނިންމައި އެހުށައެޅުން އަނބުރާ ފޮނުވާލާފައެވެ.

ޑިޖިޓަލް ބޭންކު އޮޕަރޭޓުކުރުމުގެ ލައިސަންސް ހޯދުމަށްފަހު، ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ބޭންކިންގ ޙިދުމަތް ދިނުމަށް އެސްޓީއޯއިން މަސައްކަތްކުރާނެކަމަށް ވެސް އަމްރު ވަނީ ރާއްޖޭގެ މީޑިއާކަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ވިދާޅުވެފައެވެ. އަމްރު ފާހަގަކުރެއްވިގޮތުގައި ޑިޖިޓަލް ބޭންކިންގގެ ދާއިރާއަށް ކުރީބައިގައި ވަނުމަކީ އޭގެއިން ގިނަ ފައިދާތަކެއް ކުރާނެ ކަމެއް ކަމަށެވެ. މިގޮތުން މި ހިދުމަތް ދުނިޔޭގެ އެހެން ޤައުމުތަކުގައިވެސް ދިނުމަށް އެސްޓީއޯއަށް މަގު ފަހިވާނެ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ. އެސްޓީއޯގެ ޑިޖިޓަލް ބޭންކަށް ދޭން ހަމަޖެހިފައިވާ ނަމަކީ "އިވޯލްވް" އެވެ.

މި ބޭންކުގެ ޚިދުމަތް މައިކްރޯ ލޯނުން ފަށާއިރު އެ ލޯން ދޫކުރާނީ އަމިއްލަ ފަރުދުންނަށާއި ކުދި ވިޔަފާރިތަކަށް ކަމަށް މީގެކުރިން އެސްޓީއޯ އިން ވަނީ ބުނެފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ޚިދުމަތް ފުޅާކުރަމުން ގޮސް މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށާއި ބޮޑެތި ވިޔަފާރީތަކަށްވެސް ލޯން ދޫކުރާނެއެވެ. އޮންލައިންކޮށް މުޢާމަލާތު ކުރެވޭ މި ބޭންކުން 5 މިނެޓު ތެރޭގައި އެކައުންޓް ހުޅުވޭނެ ކަމަށާއި، މިނެޓެއްގެ ތެރޭގައި ލޯނު ލިބޭނެ ކަމަށް އެސްޓީއޯ އިން ވަނީ ބުނެފައެވެ. ޑިޖިޓަލް ބޭންކަކީ އާދައިގެ ބޭންކުތަކާ ޚިލާފަށް ހިންގާ ބޭންކެއް ކަމަށާއި، މި ބޭންކުގައި އެއްވެސް ގޮތަކަށް މީހަކާ ބައްދަލުކުރަން ނުޖެހި އެކައުންޓު ހުޅުވުމާއި އެހެނިހެން މުޢާމަލާތު ތައް ކުރެވޭނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް