ކ. މާލެ
|
12 އޯގަސްޓް 2022 | ހުކުރު 13:16
ރާއްޖެ އައި 1 މިލިއަން ވަނަ ފަތުރުވެރިޔާއަށް މަރުހަބާ ކިޔުން
ރާއްޖެ އައި 1 މިލިއަން ވަނަ ފަތުރުވެރިޔާއަށް މަރުހަބާ ކިޔުން
ރާއްޖެއެމްވީ
ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން
ރާއްޖެ އައި 1 މިލިއަން ވަނަ ފަތުރުވެރިޔާއަށް މަރުހަބާ ކިޔައިފި
 
1.6 މިލިއަން ފަތުރުވެރިންގެ އަމާޒު ކުރިއަށް އޮތް 3 މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހާސިލްކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ - މިނިސްޓްރީ
 
ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި 1 މިލިއަން ވަނަ ފަތުރުވެރިޔާ އަކީ ޗެކްރިޕަބްލިކްގެ ރައްޔިތެއް

މިއަހަރު ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި 1 މިލިއަން ވަނަ ފަތުރުވެރިޔާއަށް ހޫނު މަރުހަބާއެއް ކިޔައިފިއެވެ.

ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި 1 މިލިއަން ވަނަ ފަތުރުވެރިޔާ އަކީ ޗެކްރިޕަބްލިކްގެ ރައްޔިތެކެވެ. އޭނާ އަކީ ރާއްޖެއަށް ބައިވެރިޔާއާ އެކު ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްލުމަށް އައި ފަތުރުވެރިއެކެވެ.

އޭނާއަށް މަރުހަބާ ކިޔުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން 1.6 މިލިއަން ފަތުރުވެރިންގެ އަމާޒު ކުރިއަށް އޮތް 3 މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހާސިލްކުރެވޭނެ ލަފާކުރެވޭކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަޙްމަދު ޞާލިޙު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިއަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވަނީ 2022 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖެއިން 1.6 މިލިއަން ފަތުރުވެރިންނަށް މަރުހަބާ ކިޔުމަށް ލަނޑުދަނޑި ކަނޑައަޅާފައިވާކަން އިއުލާން ކުރައްވާފައެވެ.

2022 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި 31 ގެ ނިޔަލަށް 136،828 ފަތުރުވެރިންނާއެކު ރާއްޖެއަށް އެންމެ ގިނައިން ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކުރީ އިންޑިއާއިންކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. އަދި ރާއްޖެއަށް 2 ވަނައަށް އެންމެ ގިނައިން ފަތުރުވެރިން އައި މާކެޓެއްގެ ގޮތުގައި އޮތީ 109،926 ފަތުރުވެރިންނާއެކު އިނގިރޭސިވިލާތެވެ. މި އަހަރު ރާއްޖެއަށް ދެން އެންމެ ގިނައިން ފަތުރުވެރިން އައި މާކެޓްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ރަޝިޔާ، ޖަރުމަނުވިލާތް އަދި އިޓަލީއެވެ.

މި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް ގަދަ 10 ސޯސް މާކެޓްގެ ލިސްޓުގައި ދެން ތިބި ޤައުމުކަށް ބަލާއިރު އެމެރިކާ، ފަރަންސޭސިވިލާތް، ސައުދީ އަރަބިއްޔާ، ސްވިޒަލޭންޑް، އަދި ސްޕެއިން ފަދަ ގައުމުތައް ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. ކޮވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑުކަމުގެ ސަބަބުން ބައިނަލްއަގްވާމީ ދަތުރުފަތުރަށް ޗައިނާގެ ބޯޑަރުތައް ބަންދުކުރި ފަހުން، އިންޑިއާއަކީ ރާއްޖެއަށް އެންމެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން އަންނަ ތިން މާކެޓުގެ ލިސްޓުގައި ހިމެނި އެމަޤާމް ދަމަހައްޓާފައިވާ ގައުމެކެވެ. ޗައިނާގެ ބޯޑަރުތައް އަދިވެސް އޮތީ ބައިނަލްއަގްވާމީ ދަތުރުފަތުރަށް ބަންދުކޮށްފައެވެ.

ރާއްޖެ އިޝްތިހާރު ކުރުމަށާއި، މުހިންމު މާކެޓްތަކުގައި ޑެސްޓިނޭޝަން ޕްރެޒެންސް ދެމެހެއްޓުމަށް އެމްއެމްޕީއާރުސީން ދަނީ ކެނޑިނޭޅި މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން އިންޑިއާގައި މިހާތަނަށް 16 ކެމްޕޭނެއް ހިންގާފައިވާއިރު، އޭގެ ތެރޭގައި އޯޓީއެމް، ސާޓޭ، ޓީޓީއެފް ޓްރެވަލް އެންޑް ޓޫރިޒަމް ފެއަރ، އަދި މިލްޓް ކޮންގްރެސް ފަދަ ލީޑިންގ ފެއަރތަކުގައި ބައިވެރިވުން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ރޯޑްޝޯއަކާއި މަޝްހޫރު ޕަބްލިކޭޝަންތަކާއި ޓޫރިޒަމް ކުންފުނިތަކާ ގުޅިގެން ފެމިލިއަރައިޒޭޝަން ދަތުރުތަކާއި ވެބިނާތަކާއި ޖޮއިންޓް ކެމްޕޭންތައް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވެއެވެ. މި އަހަރު ރާއްޖޭގެ ޓޮޕް ސޯސް މާކެޓްގެ ގޮތުގައި އިންޑިއާ ޕޮޒިޝަން ކުރުމުގައި މި ހަރަކާތްތަކުން ވަރަށް ބޮޑު ދައުރެއް އަދާކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
100%
0%
ކޮމެންޓް