ކ. މާލެ
|
12 އޯގަސްޓް 2022 | ހުކުރު 06:07
މެރިން އެކްސްޕޯގައި ރައީސް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ
މެރިން އެކްސްޕޯގައި ރައީސް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ
ރައީސް އޮފީސް
މެރިން އެކްސްޕޯ
ރައީސް ސާލިޙް މެރިން އެކްސްޕޯއަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި
 
އެކްސްޕޯ ކުރިއަށްދާނީ 11 އިން 13 އަށް ހަވީރު 4 އިން ރޭގަނޑު 10 އަށް
 
އެކްސްޕޯގައި 60 ކުންފުނިން ބައިވެރިވޭ
 
މި ފެއާ ބާއްވަމުން އަންނަނީ 2014 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން

މޯލްޑިވްސް މެރިން އެކްސްޕޯ 2022 އަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހް ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފިއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހަވީރު ފެށި މޯލްޑިވްސް މެރިން އެކްސްޕޯއަކީ ރާއްޖޭގެ ބޯޓިން ދާއިރާއަށް ހާއްސަކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ ހަމައެކަނި އެކްސްޕޯކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. މިއީ 7 ވަނަ މެރިން އެކްސްޕޯއެވެ.

ރައީސް ސާލިހު ވަނީ މެރިން އެކްސްޕޯއަށް އަށް ވަޑައިގެން އެކްސްޕޯގައި ހިމެނޭ ސްޓޯލްތަކަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައި އެތަންތަން ބައްލަވާލައްވާފައެވެ. އަދި އެ ސްޓޯލްތަކުގައި ހިމެނޭ ކުންފުނިތަކުން ދެމުންދާ ޚިދުމަތްތަކުގެ މައުލޫމާތު އެމަނިކުފާނު އޮޅުންފިލުއްވެވިއެވެ.

މިއަހަރުގެ މެރިން އެކްސްޕޯ ކުރިއަށްދާނީ 11 އިން 13 އަށް ހުޅުމާލެ ސެންޓްރަލް ޕާކްގައެވެ. އާއްމުކޮށް ހުޅުވާއިގެން ބާއްވާ މި އެކްސްޕޯ ކުރިއަށް ދާނީ ހަވީރު 4:00 އިން ރޭގަނޑު 10:00 އަށެވެ.

ނެޝަނަލް ބޯޓިން އެސޯސިއޭޝަނުން (އެންބީއޭއެމް) އިން އިންތިޒާމްކުރާ މި އެކްސްޕޯގައި މި އަހަރު 60 ފަރާތަކުން ބައިވެރިވެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ޔޮޓުތަކާއި ސަފާރީތަކާއި މަސްވެރިކަމުގެ ވިޔަފާރިތަކާއި މޫދު ކުޅިވަރުގެ ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށްގެންދާ ވިޔަފާރިތަކާއި ލޮޖިސްޓިކްސް ވިޔަފާރިތަކާއި ކަނޑުއުޅަނދުފަހަރަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ވިއްކާ ވިޔަފާރިތަކުގެ އިތުރުން މެރިން ފުޑްސް އުފައްދާ ފަރާތްތަކުން ބައިވެރިވެއެވެ.

2014 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އެންބީއޭއެމް އިން ބާއްވަމުން އަންނަ މޯލްޑިވްސް މެރިން އެކްސްޕޯއަކީ މެރިން ދާއިރާގެ ވިޔަފާރީގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ހާއްސަކޮށްގެން ބާއްވަމުން ގެންދާ އެކްސްޕޯއެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް